Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Działania naszej organizacji skierowało ku ludziom biednym, chorym i potrzebującym- udzielając im pomocy charytatywnej.