Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Chorych na Alzheimera

Decydencie - wprowadź Narodowy Plan Alzheimerowski