Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna

Niesiemy pomoc osobom wykluczonym społecznie, uzależnionym, współuzależnionym