Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Świetlica „Oratorium”

Zapewniamy opiekę wychowawczą dzieciom i młodzieży, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.