Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGII SPOŁECZNEJ MIEDZY LUDZMI

Jesteśmy Między Ludźmi by świat był lepszy.