Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja "Przyjazny Dom" im. Stanisława Jabłonki

Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną