Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja „Dom w Łodzi”

Dom Dziecka dla Dzieci Chorych daje bezpieczeństwo, wychowanie i rehabilitację ciężko chorym osieroconym dzieciom.