Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka