Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Pomóż nam pomagać naszym podopiecznym