Dalej
Wyjście z systemu
Chcesz wyjść z systemu? Jeśli nie zapisałeś swoich danych, zostaną one utracone.

Dlaczego nie możesz się zalogować?

Zapomniałem hasła
Straciłem dostęp do skrzynki e‑mail
Przywrócenie dostępu
Na podany adres e-mail zostały przesłane instrukcje jak utworzyć nowe hasło.
Dostęp zablokowany
Wprowadzono trzykrotnie błędne hasło.
Dostęp został zablokowany na 3 minuty.
Zgody i oświadczenia

Aby móc świadczyć dla Ciebie bezpłatne usługi na najwyższym poziomie i w zgodzie z prawem, prosimy Cię o akceptację poniższych zgód i oświadczeń:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako administratora danych osobowych, moich danych osobowych podawanych w trakcie uzupełnienia i złożenia deklaracji podatkowej oraz korzystania z innych usług PITax.pl, a także w związku z kontaktem z nami lub realizacją indywidualnie zawartych z nami umów w celu i zakresie niezbędnym do uzupełnienia i złożenia deklaracji podatkowej oraz korzystania z innych usług PITax.pl, wykonania umów, w tym w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu z nami jako administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako administratora danych osobowych, moich danych osobowych w postaci adresu IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem, nazwy oraz identyfikatora sprzętowego, informacji dotyczących systemu operacyjnego oraz innych informacji o sposobie korzystania przez Ciebie z serwisu odkładanych w plikach cookies w celu i zakresie niezbędnym do wykrywania przez nas nadużyć związanych z nieuprawnionym użyciem ww. programu lub w dostępie do niego (np. próby włamania, ataki DoS).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako administratora danych osobowych, moich danych osobowych podawanych w trakcie uzupełnienia i złożenia deklaracji podatkowej oraz korzystania z innych usług PITax.pl w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania na Twój adres email oraz pocztą na adres domowy oferty marketingowej.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią polityki prywatności PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o., w której podane zostały wszystkie informacje wymagane przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na udostępnienie mi usług świadczonych przez PITax.pl Łatwe potatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy i przyjmuję do wiadomości, iż w związku z tym tracę prawo do odstąpienia od umowy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji, w tym handlowej, wysyłanej przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.
Wyrażam zgodę na używanie, dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem przez PITax.pl Łatwe Podatki sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Oświadczam, że otrzymałem/am w celu wypełnienia formularzy upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz osób, których nazwiska i dane umieszczę na formularzach, w tym w/w osoby wyraziły zgodę na przygotowanie formularzy PIT z ich danymi, zgodę na przetwarzanie tych danych przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz upoważniły mnie do składania innych niezbędnych oświadczeń lub odbierania na ich rzecz i przekazywania oświadczeń PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest PITax.pl Łatwe Podatki sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Vasco da Gamy 3/6, 51-505 Wrocław, KRS: 0000433926. Dane osobowe są gromadzone przez administratora w celu świadczenia usług i kontaktu, a także prowadzenia marketingu. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich modyfikacji. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Dane osobowe mogą być przekazywane Partnerom Administratora danych osobowych, w szczególności do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu Ministerstwa Finansów e-deklaracje w przypadku wyboru opcji wysyłki elektronicznej deklaracji podatkowej.
Od prawie 60 minut nie wykonałeś żadnej akcji w systemie.
Ze względów bezpieczeństwa zostaniesz wylogowany za:
:
Wyloguj mnie