• Bannery "Przekaż 1%"

  Poniżej znajdziesz banery w 40 formatach
  z zakodowanym numerem KRS Twojej OPP,
  które prowadzą do pobrania i uruchomienia Programu PIT lub LP.
  Skopiuj poniższy kod na stronę swojej organizacji.

Bannery PIT dla OPP - 1% PIT z PITax.pl

Przygotowane! Pobierz program, formularze, bannery.

KRS

0000220777

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

zmień organizację

Bannery "Przekaż 1%"

Zamieszczone poniżej bannery, przyciski i plansze pozwalają na:

 • pobranie Programu PIT;
 • uruchomienie wersji online systemu PITax.pl;
 • przejście na Stronę Docelową (LP), na której użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy programem online i wersją instalacyjną dla Windows.

Można je umieszczać w dowolnie wybranych miejscach, m.in.:

 • na stronach internetowych OPP;
 • w stopkach e-maili;
 • na zaprzyjaźnionych stronach internetowych lub komercyjnych;
 • na Facebooku i w mediach społecznościowych.

Proszę pamiętać, żeby umieścić w odnośniku właściwy numer KRS. Zawsze należy sprawdzić, czy odnośnik przekazuje właściwy numer i czy w wygenerowanym formularzu PDF jest KRS Państwa organizacji.

Jak wyglądają linki?


Linkiem (odnośnikiem) może być tekst lub dowolny z poniższych elementów. Nie trzeba korzystać z przygotowanych przez nas grafik — można skorzystać z własnych, spójnych z identyfikacją wizualną Państwa organizacji. Proszę zwrócić uwagę na umieszczenie prawidłowego — zawsze 10-cyfrowego numeru KRS. Można też przekazać parametr "cel" aby wypełnić pole "cel szczegółowy". Prosimy pamiętać, że przy używaniu spacji i polskich znaków należy kodować je przy pomocy URIEncode. Jeżeli w parametrze "cel" nie występuje spacja i znaki specjalne (np. litery ą,ę,ś,ć) — kodowanie jest zbędne.

Natychmiastowe rozpoczęcie rozliczenia i przekazania 1% w systemie online
<a href='https://www.pitax.pl/rozlicz/0000220777/?cel=PodajCel'>
 <img src='banner-lub-przycisk' alt='Rozliczenie PIT z PITax.pl' border='0'>
</a>
Kod do pobrania programu instalacyjnego
<a href='https://www.pitax.pl/pobierz/0000220777/'>
 <img src='banner-lub-przycisk' alt='Rozliczenie PIT z PITax.pl' border='0'>
</a>
Kod kierujący do Landing Page z wyborem rozliczenia Online lub pobrania programu dla Windows 01
<a href='https://www.pitax.pl/krs/0000220777/'>
 <img src='banner-lub-przycisk' alt='Rozliczenie PIT z PITax.pl' border='0'>
</a>

Bannery, Przyciski i Plansze


W celu użycia poniższych elementów należy skopiować plik graficzny na swój serwer. Wszystkie bannery zostały przygotowane w standardowych formatach reklamowych akceptowanych przez praktycznie wszystkich dostawców powierzchni reklamowych  na wypadek, gdybyście chcieli Państwo oprzeć swoją kampanię informacyjną na poniższych materiałach. Prosimy pamiętać, że jeśli koszty kampanii finansowane są ze środków pochodzących z 1%, to kampanię taką trzeba odpowiednio oznaczyć.


Button 1 rozlicz pit online new button
Button 2 Pobierz pit button
Button 3 Pobierz pit button
Button 4 Pobierz pit button
Button 5 pitax new uruchom2
Button 6 pitax new pobierz maly
Button 7 pitax new start
Button 8
Button 9
Button 10
Button 11
Button 12
Button 13
Stopka 1 (do wstawienia w stopce email) stopka png
Banner 01
Banner 02
Banner 03
Banner 04
Banner 05
Banner 06
Banner 07
Banner 08
Banner 09
Banner 10
Banner 11
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner 15
Banner 16
Banner 17
Banner 18
Banner 19
Banner 20
Banner 21
Banner 22
Banner 23
Banner 24
Banner 25
Banner 26
Banner 27
Banner 28
Banner 29
Banner 30
Banner 31
Banner 32
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze:
1) Pomoc Polonii i Polakom za granicą - Białorusi, Ukrainie-
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
3) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i realizuje następujące cele sklasyfikowane w PKD: (Dz.U. 2007r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana:
1) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla Polaków mieszkających na terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy
2) Zwrócenie uwagi Polaków na Białorusi na istnienie problemu osób niepełnosprawnych i udzielania im pomocy.
94.99.Z. - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych:
1) Współdziałanie z osobami i organizacjami społecznymi na Białorusi i Ukrainie w celu przekazania im wiedzy o kulturze narodu polskiego - kulturze ich przodków, przekazanie osiągnięc dnia dzisiejszego tak w Polsce jak i w UE.
2) Przekazywanie informacji o prawach i instytucjach mniejszości narodowych w Polsce.
3) Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej młodego pokolenia oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
85.59.B. - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane:
1) Pobudzanie chęci do nauki języka polskiego, doskonalenie jego znajomości, a w przyszłości do chęci studiowania w Polsce.
2) Budowanie pomostów łączących dzieci i młodzież z Białorusi i Ukrainy z dziećmi i młodym pokoleniem w Polsce.