• Bannery "Przekaż 1%"

  Poniżej znajdziesz banery w 40 formatach
  z zakodowanym numerem KRS Twojej OPP,
  które prowadzą do pobrania i uruchomienia Programu PIT lub LP.
  Skopiuj poniższy kod na stronę swojej organizacji.

Bannery PIT dla OPP - 1% PIT z PITax.pl

Przygotowane! Pobierz program, formularze, bannery.

KRS

0000250380

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

zmień organizację

Bannery "Przekaż 1%"

Zamieszczone poniżej bannery, przyciski i plansze pozwalają na:

 • pobranie Programu PIT;
 • uruchomienie wersji online systemu PITax.pl;
 • przejście na Stronę Docelową (LP), na której użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy programem online i wersją instalacyjną dla Windows.

Można je umieszczać w dowolnie wybranych miejscach, m.in.:

 • na stronach internetowych OPP;
 • w stopkach e-maili;
 • na zaprzyjaźnionych stronach internetowych lub komercyjnych;
 • na Facebooku i w mediach społecznościowych.

Proszę pamiętać, żeby umieścić w odnośniku właściwy numer KRS. Zawsze należy sprawdzić, czy odnośnik przekazuje właściwy numer i czy w wygenerowanym formularzu PDF jest KRS Państwa organizacji.

Jak wyglądają linki?


Linkiem (odnośnikiem) może być tekst lub dowolny z poniższych elementów. Nie trzeba korzystać z przygotowanych przez nas grafik — można skorzystać z własnych, spójnych z identyfikacją wizualną Państwa organizacji. Proszę zwrócić uwagę na umieszczenie prawidłowego — zawsze 10-cyfrowego numeru KRS. Można też przekazać parametr "cel" aby wypełnić pole "cel szczegółowy". Prosimy pamiętać, że przy używaniu spacji i polskich znaków należy kodować je przy pomocy URIEncode. Jeżeli w parametrze "cel" nie występuje spacja i znaki specjalne (np. litery ą,ę,ś,ć) — kodowanie jest zbędne.

Natychmiastowe rozpoczęcie rozliczenia i przekazania 1% w systemie online
<a href='https://www.pitax.pl/rozlicz/0000250380/?cel=PodajCel'>
 <img src='banner-lub-przycisk' alt='Rozliczenie PIT z PITax.pl' border='0'>
</a>
Kod do pobrania programu instalacyjnego
<a href='https://www.pitax.pl/pobierz/0000250380/'>
 <img src='banner-lub-przycisk' alt='Rozliczenie PIT z PITax.pl' border='0'>
</a>
Kod kierujący do Landing Page z wyborem rozliczenia Online lub pobrania programu dla Windows 01
<a href='https://www.pitax.pl/krs/0000250380/'>
 <img src='banner-lub-przycisk' alt='Rozliczenie PIT z PITax.pl' border='0'>
</a>

Bannery, Przyciski i Plansze


W celu użycia poniższych elementów należy skopiować plik graficzny na swój serwer. Wszystkie bannery zostały przygotowane w standardowych formatach reklamowych akceptowanych przez praktycznie wszystkich dostawców powierzchni reklamowych  na wypadek, gdybyście chcieli Państwo oprzeć swoją kampanię informacyjną na poniższych materiałach. Prosimy pamiętać, że jeśli koszty kampanii finansowane są ze środków pochodzących z 1%, to kampanię taką trzeba odpowiednio oznaczyć.


Button 1 rozlicz pit online new button
Button 2 Pobierz pit button
Button 3 Pobierz pit button
Button 4 Pobierz pit button
Button 5 pitax new uruchom2
Button 6 pitax new pobierz maly
Button 7 pitax new start
Button 8
Button 9
Button 10
Button 11
Button 12
Button 13
Stopka 1 (do wstawienia w stopce email) stopka png
Banner 01
Banner 02
Banner 03
Banner 04
Banner 05
Banner 06
Banner 07
Banner 08
Banner 09
Banner 10
Banner 11
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner 15
Banner 16
Banner 17
Banner 18
Banner 19
Banner 20
Banner 21
Banner 22
Banner 23
Banner 24
Banner 25
Banner 26
Banner 27
Banner 28
Banner 29
Banner 30
Banner 31
Banner 32
Celem Towarzystwa jest:
a) prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Uniejów
b) inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie
c) działanie na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Uniejów
d) pielęgnowanie dorobku kulturowego związanego z regionem
e) wspieranie działań środowiska lokalnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
f) realizowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem promocji miasta i gminy Uniejów oraz walorów środowiskowych regionu
g) promowanie i wspieranie uzdolnionej młodzieży w rozwoju ich zainteresowań
h) działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich
i) podejmowanie działań w zakresie edukacji regionalnej i historycznej, służącej podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
k) podejmowanie działań na rzecz rozwoju krajoznawstwa i turystyki w regionie
l) promocja i organizacja wolontariatu

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) skupienie wokół idei Towarzystwa obywateli zainteresowanych rozwojem miasta Uniejowa
b) współpracę z władzami i organizacjami społecznymi w zakresie organizowania życia społeczno- kulturalnego i gospodarczego
c) organizowanie imprez związanych z życiem regionu i jego przeszłością a także prowadzenie prac badawczych związanych z historią Uniejowa i okolic
d) gromadzenie i dokumentowanie pamiątek związanych z regionem oraz prowadzenie Izby Regionalnej
e) prowadzenie działalności wydawniczej
f) organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych
g) podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji zadań statutowych.