• Dokumenty

    Przed skorzystaniem, zapoznaj się
    z dokumentacją projektu.
    Nie ukrywamy żadnych kruczków.
    Przystąp do naszego projektu
    już za 2 zł / rok.

Dokumenty

Przygotowane! Pobierz program, formularze, bannery.

KRS

0000178336

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

zmień organizację

Regulaminy i umowy

1. Umowa na wykorzystanie narzędzi PITax.pl Łatwe podatki udostępnionych w ramach projektu "PITax.pl dla OPP" dla OPP, które zawierają umowę od dnia 1.09.2017

www.iwop.pl/dokumenty/umowa-pitax.pl-dla-opp-iwop.pdf

1a. Umowa zeszłoroczna na wykorzystanie narzędzi PITax.pl Łatwe podatki udostępnionych w ramach projektu "PITax.pl dla OPP" obowiązująca dla OPP, które zawarły umowę przed dniem 1.09.2017

www.iwop.pl/dokumenty/umowa-pitax.pl-dla-opp-iwop-2016.pdf

Korzystając z produktów projektu PITax.pl dla OPP jednocześnie akceptujesz poniższe regulaminy:

2. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

www.iwop.pl/dokumenty/Regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-IWOP.pdf

3. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o.

https://www.pitax.pl/assets/documents/RegulaminSwiadczeniaUslugDrogaElektronicznaPITax.pl.pdf

4. Polityka Cookies dla domeny www.pitax.pl

https://www.pitax.pl/assets/documents/PolitykaCookiesPITaxpl.pdf

Formularze

1. Formularz wizytówki organizacji pozarządowej  do wypełnienia przez wszystkie organizacje, które chcą aby w systemie PITax.pl umieścić ich wizytówkę. 

www.iwop.pl/wizytowka

Głównym celem naszej działalności jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie i każda działalność podejmowana przez nasz wolontariat, pośrednio lub bezpośrednio służy temu celowi. Realizujemy go również poprzez współpracę z innymi instytucjami o profilu charytatywnym. Bardzo ważnym założeniem, które staramy się wprowadzać w życie, jest budowa "wspólnoty ludzi dobrej woli". Wspólne spotkania, rozmowy i dyskusje, kursy formacyjne i zabawa, pomagają nam w budowaniu takiej właśnie wspólnoty, jak również w propagowaniu idei wolontariatu. Z roku na rok rośnie liczba wolontariuszy, którzy idą do potrzebujących niosąc uśmiech, zwalczając zwątpienie i wzmacniając nadzieję na lepsze jutro. Jednak jest nas wciąż za mało, bo liczba biednych i potrzebujących rośnie z dnia na dzień.

Prowadzone działania:
1. Działalność w szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie:
- karmienie niepełnosprawnych,
- ubieranie samotnych i pomoc bezdomnym,
- rozmowa z chorymi - odwiedziny,
- organizacja czasu wolnego chorym.
2. Działalność w szpitalu im. Św. Ludwika (pediatria) w Krakowie:
- rozmowa z chorymi dziećmi,
- organizowanie czasu wolnego dzieciom.
3. Pomoc w Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt:
- pomoc w nauce,
- korepetycje,
- organizowanie pomocy materialnej.
4. Pomoc biednym i samotnym, przygotowywanie paczek żywnościowych.
5. Opieka nad osobami samotnymi i chorymi w domach.
6. Promocja kulturalna - organizacja Plebiscytu Miłosierny Samarytanin Roku.
7. Kursy formacyjne dla wolontariuszy.
8. Kursy języków obcych.
9. Okolicznościowe akcje charytatywne.
10. Organizowanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.
11. Pomoc Polonii na Ukrainie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!