• Gotowe
    Formularze PIT
    z KRS Twojej
    OPP

Udostępnij Formularze PIT dla OPP - 1% PIT z PITax.pl

Przygotowane! Pobierz program, formularze, bannery.

KRS

0000302328

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

zmień organizację

Formularze PIT z KRS Twojej Organizacji

Jeśli chcielibyście Państwo wykorzystać zestaw formularzy PIT z numerem KRS Waszej organizacji
 prosimy o skorzystanie z poniższego linku:

https://www.pitax.pl/krs/formularze/0000302328/

Link prowadzi do specjalnie przygotowanej strony z możliwością pobrania dedykowanych formularzy PIT w wersji do kopiowania i druku wraz z załacznikami. Daje to Państwu możliwość dodarcia do podatników preferujących rozliczenie podatkowe na tradycyjnych papierowych formularzach. Możecie zaoferować takim osobom pobranie formularzy PIT z Waszym KRS z linku lub też użyć dostępnych poniżej bannerów, co jest znacznie wygodniejszym rozwiązaniem. Można również samodzielnie wydrukować formularze lub umieścić je płytach CD, a następnie rozesłać bezpośrednio do potencjalnych darczyńców.

Jak postępować z bannerami
"Pobierz Formularz PIT"

Krok 1. Wybieramy jeden z bannerów, a następnie kopiujemy go na wybrany serwer (można również skorzystać z własnego bannera, przycisku lub odnośnika).

Banner F1
Banner F2
Banner F3
Banner F4
Banner F5
Banner F6

 

Krok 2. Umieszczamy na wybranej stronie internetowej kod HTML przekierowujący z bannera do strony pitax.pl z formularzami dla Państwa OPP. Przykładowy kod HTML będzie wyglądał następująco:

<a href='https://www.pitax.pl/opp/zestaw-formularzy-pit-dla-opp/?krs=0000302328>
<img src='tutaj_podaj_lokalizację_bannera_na_twoim_serwerze' alt='PITax.pl' border='0'>
</a>
Cele Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego "LINA" są następujące:
1) charytatywna pomoc społeczna dzieciom i młodzieży z grup szczególnego ryzyka,
2) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
3) inicjowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
4) promocja aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu,
5) animacja jednostek terenowych do efektywnej pracy wychowawczej w danym środowisku,
6) nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
7) upowszechnianie krajoznawstwa, wypoczynku i sportu,
8) ukazywanie wartości życia ludzkiego i rozwijania go,
9) promowanie stylu życia w oparciu o wartości ewangeliczne,
10) promocja i organizacja wolontariatu.

Centrum realizuje swe cele przez:
1) organizację zajęć warsztatowych, integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
2) działalność turystyczno-wypoczynkową (wycieczki, rajdy, kolonie i półkolonie, rekolekcje),
3) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (grupy zainteresowań),
4) organizację imprez rozrywkowo-kulturalnych (spektakle teatralne, koncerty, festiwale, wystawy, konkursy),
5) formację wolontariuszy i animatorów młodzieżowych,
6) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
7) tworzenie programów edukacyjnych i formacyjnych,
8) promocję wydawnictw z zakresu profilaktyki, edukacji i duchowości chrześcijańskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!