PITax.pl dla OPP - 1% PIT z PITax.pl

Przygotuj program PIT, formularze i usługi dla mojej organizacji:

KRS

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

PITax.pl dla Organizacji Pożytku Publicznego

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Aktywiści z OPP,

niniejszym przekazujemy Państwu licencję na rozpowszechnianie programu do rozliczania PIT ze zintegrowanym numerem KRS Państwa organizacji OPP. Otrzymujecie Państwo do dyspozycji Program PIT z  KRS oraz szereg narzędzi wspomagających pozyskiwanie 1% za rok podatkowy 2019, tj. strony docelowe, banery, formularze i wizytówki.

W związku z tym, że czterotysięczny koszt licencji współfinansowany jest przez fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP), przystępujecie Państwo do projektu za opłatą rozpoczynającą się już od 2 zł rocznie. Licencja, którą Państwu udostępniamy, obowiązuje przez cały sezon rozliczeń podatkowych PIT 2019/2020. Oczywiście istnieje także możliwość skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego.

Zarówno w IWOP, jak i w PITax.pl Łatwe podatki znakomicie rozumiemy potrzeby organizacji pozarządowych  wszyscy znamy specyfikę pracy dla OPP – jesteśmy dumni z tego projektu i wierzymy, że przygotowane przez nas oprogramowanie przyczyni się do rozwoju Waszych organizacji.

Prosimy teraz o skorzystanie z czerwonego panelu powyżej w celu natychmiastowego rozpoczęcia okresu próbnego lub o przejście do zakładki Program PIT, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie „PITax.pl dla OPP”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odpowiemy na Państwa pytania pod adresem anna.polan@iwop.pl  lub pod numerem telefonu 53 400 20 60.

 

Dziękujemy za Państwa zaufanie,
Anna Polan
Koordynatorka projektu
PITax.pl dla OPP

 

 

Narzędzia dla Państwa OPPNarzędzia przygotowane przez nas w ramach projektu "PITax.pl dla OPP" (Program PIT, Strona Docelowa, Bannery, oraz Formularze) umożliwią Państwu efektywne pozyskiwanie 1% od podatników, do których mogliście mieć w przeszłości jedynie ograniczony dostęp. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nasze narzędzia pozwolą sympatykom, partnerom oraz tym wszystkim, którzy po raz pierwszy usłyszą o Waszej organizacji przekazanie Wam 1% w sposób wygodny i prosty.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat każdego z przygotowanych rozwiązań oraz wskazówki w jaki sposób optymalnie z nich korzystać: 

 • Program PIT  dostęp do specjalnie przygotowanego dla Państwa organizacji (z ustawionym numerem KRS) systemu rozliczania PIT online, a także wersja instalacyjna programu podatkowego dla Windows; 
 • Strona Docelowa  wysoce zoptymalizowana pod względem konwersji strona internetowa zachęcająca podatnika do rozliczenia podatku PIT i przekazania 1% na rzecz Państwa organizacji.
 • Bannery  wybór 30 bannerów z kodem pozwalającym na pobranie programu PIT w wersji instalacyjnej lub z kodem kierującym do systemu rozliczania PIT online  z KRS Państwa organizacji  do umieszczenia na Państwa stronie WWW.
 • Formularze  możliwość pobrania dedykowanych formularzy PIT w wersji do kopiowania i druku wraz z załącznikami na bieżący rok rozliczeniowy.
 • Dokumenty  w tej sekcji znajdą Państwo dokumenty informacyjne oraz treść umowy projektu.
 • Konto  tutaj mogą Państwo na bieżąco weryfikować kwoty 1% podatku, jakie przekazano Waszej organizacji za pośrednictwem PITax.pl Łatwe podatki oraz sprawdzać skuteczność poszczególnych reklam.

W ramach podstawowego pakietu narzędzi elektronicznych otrzymują Państwo także:

 • możliwość skorzystania z dodatkowych grafik do wykorzystania na portalach społecznościowych;
 • możliwość stworzenia wizytówki/prezentacji Państwa organizacji zarówno w Waszej wersji oprogramowania podatkowego, jak i w internetowym katalogu OPP na stronie www.pitax.pl;
 • możliwość bezpłatnego oferowania programu do wykorzystania zarówno podatnikom, jak i profesjonalistom od rozliczeń podatkowych (np. biurom księgowym);

Jeszcze więcej 1% dla Państwa Organizacji

 

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań w obszarze promocji 1%  dla OPP  także dla najbardziej wymagających i zaawansowanych w tym zakresie organizacji. Z myślą o indywidualnych potrzebach OPP, które zdecydowane są zainwestować większe środki w profesjonalne narzędzia i zakrojone na dużą skalę przedsięwzięcia reklamowe, zapewniamy pośrednictwo i wsparcie w ramach następujących działań:.

 • uzyskanie grantu od firmy Google (Google Grants), a następnie uruchomienie i przeprowadzenie kampanii reklamowej o wartości około 40.000 USD na rzecz 1%;
 • wyposażenie w dodatkowe narzędzia dla  biur księgowych;
 • realizacja szeroko zakrojonych kampanii reklamowych opartych na Google AdWords (przychody z 1% sięgające setek tysięcy złotych);
 • nawiązanie relacji w zakresie promocji 1% z największymi ośrodkami masowego przekazu w Polskim Internecie: Wirtualna Polska, Onet, Interia, Grupa Gazeta.pl, Grupa Polska Press, Grupa ZPR Media, Grupa Microsoft, Grupa TVN, Telewizja Polska, Cyfrowy Polsat.

Opłata dystrybucyjna

 

Warunki finansowe, na których opiera się licencja, są proste i jednoznaczne:

1. Opłatę administracyjną związaną z przystąpieniem do projektu ponoszą Państwo na rzecz Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (posiada status OPP). Opłata jest pochodną kwoty 1%, którą zebrała Państwa organizacja ubiegłym roku podatkowym i wynosi odpowiednio:

 • 2 zł  dla OPP, której przychód z 1% był nie wyższy niż 20.000 zł;
 • 20 zł  dla OPP, której przychód z 1% był wyższy niż 20.000 zł jednak niższy niż 200.000 zł;
 • 200 zł dla OPP, której przychód z 1% był wyższy niż 200.000 zł jednak niższy niż 2.000.000 zł;
 • 800 zł dla OPP, której przychód z 1% był wyższy niż 2.000.000 zł;

2. Jeżeli na stronach internetowych, na których korzystają Państwo z przygotowanych przez nas narzędzi, zgodnie z naszymi zaleceniami, zostanie umieszczona informacja o partycypacji w projekcie  nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na nieumieszczenie takiej informacji  poprosimy o uiszczenie opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł za każdy miesiąc (1200 zł rocznie).

 

Jak uzyskać licencję

 

Prawo do korzystania z omawianych rozwiązań nabywają Państwo na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy Państwa organizacją a fundacją Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP). Zawarcie umowy następuje automatycznie w konsekwencji rozpoczęcia przez Państwa użytkowania naszego oprogramowania. Oznacza to, że nie ma konieczności podpisywania żadnych dokumentów. Pierwsze 14 dni obowiązywania umowy stanowi okres próbny i nie podlega opłatom. W celu sfinalizowania umowy oraz przystąpienia do projektu „PITax.pl dla OPP” prosimy Państwa ponadto o następujące czynności:

 1. Zapoznanie się z warunkami umowy dostępnej w zakładce Dokumenty.
 2. Umieszczenie na Państwa stronie internetowej odnośnika do PITax.pl  jeśli życzą sobie Państwo nie podlegać wspomnianej wyżej opłacie w wysokości 100 zł na miesiąc (1200zł rocznie).
 3. Przygotowanie prezentacji/wizytówki organizacji do systemu rozliczeniowego na stronie www.pitax.pl/opp/konto po uprzednim zalogowaniu się przy pomocy numeru KRS oraz udostępnionego przez nas hasła.
 4. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na korzystanie z naszych narzędzi po upływie okresu próbnego, prosimy o skontaktowanie się nami za pośrednictwem adresu anna.polan@iwop.pl  lub pod numerem tel. 53 400 20 60.

Zastrzeżenia i uwagi

 

 • Program na dany rok podatkowy uruchamiany jest 24 grudnia tego roku.
 • Formularze PIT uaktualniane  w kilka dni po tym, kiedy nowa wersja zostanie opublikowana na stronach Ministerstwa Finansów.
 • Wersja instalacyjna programu PITax.pl dla Windows jest niezależna od rocznika PIT-ów  24 grudnia program automatycznie aktualizowany jest do najnowszej wersji formularzy PIT oraz nowych zasad optymalizacji podatkowej. Nie trzeba więc odinstalowywać programu z roku poprzedniego.
 • Z wersji online programu mogą korzystać organizacje o dowolnym KRS (program uruchomi się dla dowolnego 10 cyfrowego numeru KRS). Wersja instalacyjna będzie generowana co roku dla organizacji, które znajdą się na liście organizacji uprawnionych do otrzymania 1%. Taka aktualizacja następuje do 24 grudnia każdego roku, więc jeśli Twoja organizacja dopiero uzyskała status OPP  wersja programu dla Windows dostępna będzie dopiero od 25 grudnia.
 • Nie jest dozwolone umieszczanie fizycznych kopii naszego programu na innych serwerach  ponieważ zawsze zależy nam udostępnianiu aktualnej wersji naszego oprogramowania  prosimy o umieszczanie na innych serwerach odnośnika do pliku programowego znajdującego się na naszym serwerze.
 • Przypominamy, że Państwa odpowiedzialnością jest prowadzenie kampanii reklamowej i korzystanie z programu w taki sposób, aby spełnić najnowsze wymagania ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2053). Artykuł poruszający ten temat znajdą Państwo pod linkiem: https://www.iwop.pl/nowe-rozporzadzenie-dotyczace-finansowania-kampanii-1-ze-srodkow-pochodzacych-z-1/ 
 • Warunkiem korzystania z upustu 100 zł miesięcznie (1200 zł rocznie ) jest stałe utrzymywanie na jednej z podstawowych stron WWW w domenie Państwa organizacji  następującej informacji w formie kody HTML: 

  Darmowy Program PIT dostarcza <a href="https://www.iwop.pl/">
  Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych</a> w ramach projektu
  <a href="https://www.pitax.pl/">PITax.pl</a> dla OPP


 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00