• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach
    KRS 0000001834

Misja
Udzielanie pomocy osobom ciężko i przewlekle terminalnie chorym opieki medycznej i duchowej.
Udzielanie pomocy rodzinom w/w osób w sprawowaniu opieki nad chorymi.
Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Prowadzone działania
Propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko i przewlekle chorymi, osamotnionymi, zwłaszcza ludźmi znajdującymi się w końcowym okresie życia lub nie mającymi właściwych warunków domowych podczas choroby.

Stowarzyszenie promuje i realizuje opiekę hospicyjną (medyczną i duchową) nad osobami chorymi w terminalnym stadium choroby. Prowadzi hospicja dla osób chorych nowotworowo w terminalnym stadium choroby. Prowadzi działalność ratującą ludzkie życie i zdrowie. Prowadzi działalność wydawniczą. Organizuje kursy i szkolenia dla członków i sympatyków oraz dla innych stowarzyszeń o takim samym profilu działania. Udziela informacji na temat opieki paliatywnej. Prowadzi Centrum Wolontariatu Hospicyjnego. Organizuje szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Prowadzi grupę wsparcia dla dzieci osieroconych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!