• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Szkoły Katolickiej
    KRS 0000020686

Naszym celem jest:
- podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży,
- troska o edukację i wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z etyką katolicką,
- praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży wzorców życiowych bez alkoholu, narkotyków i agresji, profilaktyka uzależnień,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych,
- szerzenie idei oraz organizowanie wolontariatu wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz innych ludzi dobrej woli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!