• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gminny Ludowy Klub Sportowo - Turystyczny "Tytan" w Wisznicach
    KRS 0000037016

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!