• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Inicjatywa Lokalna na rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda
    KRS 0000054835

Misja
- Rozwój infrastruktury gminnej - drogi, mosty;
- dotacje do instytucji oświatowych;
- opieka społeczna.

Prowadzone działania
- Wspomaganie rolnictwa (badania użyteczności bydła mlecznego i inseminacja krów);
- pomoc społeczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!