• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000062381

Misja:
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym z Domu Samopomocy.

Prowadzone działania:
Organizacja życia społecznego dla niepełnosprawnych. Organizacja imprez, wyjazdów. Integracja niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!