• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu
    KRS 0000070913

Misja:
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna osób chorych. Integracja osób i sposoby akceptacji w społeczeństwie.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie skupia się na pomocy członkom. Prowadzona jest grupa samopomocy - spotkania odbywają się raz w miesiącu (przedostatnią środę miesiąca o godz. 16.00 na ul. Partyzantów 3). Stowarzyszenie posiada sprzęt rehabilitacyjny dostępny dla jego członków, umożliwia spotkania z neurologiem, pomaga swoim członkom w załatwianiu formalności w urzędach. Ponadto stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną o SM dla swoich członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!