• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół "Jeden Drugiemu" w Kętach
    KRS 0000071397

Misja
1. Wzajemne wspieranie się i integracja osób niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół.
2. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z Gminy Kęty i okolic w zakresie wszystkich spraw związanych z całokształtem ich problemów obejmujących: zdrowie, edukację, aktywność zawodową a przede wszystkim ich godne życie i problemy bytowo-społeczne.
3. Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej szeroko pojętego poznawania osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społeczeństwem.
4. Popularyzacja uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich formach aktywności życiowej tj. w kulturze, sporcie, aktywności zawodowej, rekreacji, rewalidacji i rehabilitacji.

Prowadzone działania
1. Spotkania informacyjne i integracyjne dla środowiska osób niepełnosprawnych - dostęp do informacji dla osób niepełnosprawnych w ramach spotkań informacyjnych, integracja ludzi niepełnosprawnych w ramach spotkań opłatkowych, wielkanocnych itp.
2. Czynne uczestnictwo w masowych imprezach - integracja ludzi niepełnosprawnych z lokalną społecznością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!