• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "START"
    KRS 0000081612


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!