• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
    KRS 0000090723

Misja
1. Pomoc rodzicom wychowującym chore dzieci.
2. Informowanie rodziców o możliwościach rehabilitacji.
3. Umożliwienie dostępu do sprzętu oraz pomocy socjalnej i prawnej.
4. Organizacja wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.
5. Pozyskiwanie funduszy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Odbiorcami są rodzice dzieci niepełnosprawnych i dzieci. Organizacja działa na terenie powiatu świebodzińskiego.
Organizacja zapewnia swoim podopiecznym dostęp do rehabilitacji (basen, rehabilitant, logopeda, dostęp do sprzętu ortopedycznego, medycznego), organizuje turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy, wycieczki i spotkania integracyjne.
Przy szkole specjalnej powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, które prowadzi stowarzyszenie.
Ponadto organizacja rozszerzyła swoją działalnośc o pomoc osobom starszym i ubogim. Dzięki wolontariuszom zapewnia pomoc potrzebującym, opiekę w domach. Włączyła się do zbierania żywności w ramach programu Bank Żywności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!