• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rowerowy Poznań"
    KRS 0000100596


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!