• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji "Sekcja Rowerzystów Miejskich"
    KRS 0000100596

Misja:
1. Działania na rzecz kształtowania systemu komunikacyjnego w taki sposób aby zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko.
2. Działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego w mieście i poza nim.
3. Szerzenie wiedzy i świadomości ekologicznej w społeczeństwie, propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Prowadzone działania:
1. Kampania "Rowerowy Poznań" - działania na rzecz uczynienia Poznania miastem przyjaznym dla rowerów (spotkania z władzami miasta, konferencje, wystawy, imprezy rowerowe, edukacja społeczna).
2. "Ostatni Dzwonek" - bezpłatny biuletyn Stowarzyszenia (wydawany nieregularnie od 1993 r.).
3. Turystyczne szlaki rowerowe w Gminach Miłosław i Żerków (w latach 1999 - 2000 zaprojektowane i oznakowane przez Stowarzyszenie).
4. Organizacja comiesięcznych rajdów rowerowych po Poznaniu i najbliższych okolicach, połączonych ze zwiedzaniem miejsc związanych z historią miasta i regionu, miejsc cennych pod względem przyrodniczym oraz z przeglądem infrastruktury rowerowej,
5. Serwis internetowy - pod adresem internetowym www.srm.eco.pl znaleźć można m.in. informacje o Stowarzyszeniu i o poznańskich drogach rowerowych, publikacje dotyczące transportu rowerowego oraz wybór przepisów prawa dotyczących rowerzystów.