• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Imienia Grzegorza Kolosy
    KRS 0000111954

Organizacja wypoczynku dla dzieci z województwa śląskiego - głównie z rodzin o trudnej sytuacji finansowe.
W latach 1992-2010 Fundacja zorganizowała wypoczynek wakacyjny dla około 71.000 dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!