• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rotary Klub Poznań - Starówka
    KRS 0000148358

Misja
1) Prowadzenie działalności charytatywnej
2) Niesienie pomocy ludziom w życiu codziennym
3) Szerzenie przyjaźni jako okazji do tego by okazać się użytecznym dla innych ludzi
4) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających budowaniu zrozumienia dla wszystkich narodów
5) Szerzenie pokoju wśród ludzkości
6) Wytwarzanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku między ludźmi,
7) Wspieranie osób fizycznych, instytucji i organizacji na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa

Prowadzone działania
1) Finansowanie dostępu do internetu dla dziecka chorego na postępujący zanik mięśni
2) Zakup minibusu dla szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w Mosinie
3) Zakup pulsoksymetru mózgowego dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej A.M. w Poznaniu obsługującej trzy województwa z północno-zachodniej Polski
4) Wsparcie klubu piłkarskiego w Kiekrzu pod Poznaniem
5) Zakup książek dla Specjalnej Szkoły Podstawowej w Poznaniu
6) Finansowanie wyjazdy stypendialnego na semestr do UK dla wyróżniającego się studenta
7) Konkurs projektów pomocowych dla wielkopolskich organizacji charytatywnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!