• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Odnowa Wsi
    KRS 0000166669

Misja:
Głównym celem jest stworzenie centrum kulturalnego, oświatowego i sportowego w oparciu o członków stowarzyszenia w pomieszczeniach byłej szkoły i jej otoczenia.

Prowadzone działania:
1) Stowarzyszenie jest członkiem-założycielem "Spichlerza Górnego Śląska" na lata 2006-2008 (Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu "Lider+". Stowarzyszenie będzie wykonywało zadania zlecone programu na rzecz gminy Twaróg).
2) Stowarzyszenie współpracując z gmina Twaróg zgłosiło akces sołectwa Potomia do "Programu Odnowa Wsi Województwa Śląskiego - Edycja 2006" na lata 2006-2010, z zadaniem aktywizacji rozwoju lokalnego i zagospodarowania zasobów nieużytkowych wsi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!