• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej
    KRS 0000208029

Misja:
1. Tworzenie szans rozwoju, kształcenia, zdobywania wiedzy, pracy kobiet mieszkających na obszarach wiejskich i miast, oraz integracji środowisk.
2. Działania w kierunku równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
3. Kultywowanie tradycji ludowych oraz promowanie regionu oraz ziemi łęczyckiej.
4. Inicjowanie działań charytatywnych na rzecz wspierania rodzin najuboższych i niepełnosprawnych.
5. Profilaktyka zdrowotna oraz krzewienie zainteresowań ekologicznym stylem życia.

Prowadzone działania:
Organizacja współpracuje z kołami gospodyń wiejskich, z Domem Kultury, Muzeum Łęczyckim, Towarzystwem Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Stowarzyszeniem Koła Diabetyków
1. Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń
2. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej
3. Szkolenia dla kobiet "Dzień Kobiet dla zdrowia"
4. Szkolenie wykorzystywania funduszy strukturalnych na modernizację gospodarstw
5. Wystawa potraw regionalnych oraz rękodzieła podczas "Łęczycy w barwach jesieni"
6. Szkolenie z profilaktyki zdrowotnej pt. "Twoje zdrowie w twoich rękach", "Ekologiczny styl Życia twoją szansą"
7. Wigilia dla samotnych
8. pokazy potraw wabią turystów prezentowane na różnych imprezach regionalnych na dożynkach gminnych, dniach otwartych,Jarmarkach wojewódzkich
9. Zorganizowanie paczek dla dzieci z rodzin ubogich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!