• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
    KRS 0000213614


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!