• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
    KRS 0000223182

Misja
Prowadzenie działalności charytatywnej.

Prowadzone działania
Prowadzenie punktu wydawania odzieży dla bezdomnych i ubogich. Wydawanie posiłków. Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI/INSTYTUCJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA

Dzieła prowadzone przez Caritas terenie Diecezji
Dom Samotnej Matki
ul. Kilińskiego 63, 05-220 Zielonka, tel. 22-781-09-79

Jadłodajnie:
ul. POW 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-772-94-05
ul. Graniczna 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa, tel. 22-818-43- 86

Noclegownia
ul. POW 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-772-94-05

Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt
ul. Kawęczyńska 49, Warszawa tel. 22-818-81-49,
Dyrektor: Ks. Dariusz Marczak

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia
ul. Grzybowa 1, 04-498 Warszawa-Rembertów, tel. 612-94-29

Hospicja Domowe:
ul. Ks. Piotra Skargi 24, 05-420 Józefów, tel. 22-788-66-80
ul. Kard. Wyszyńskiego 54, 05-300 Mińsk Maz, tel. 25-758-89-31

Stacje Opieki:
ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa, tel. 22-614-86-33
ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa, tel. 22-678-99-92
ul. Kościelna 1, 05-130 Wieliszew, tel. 22-782-22-66
ul. Kościelna 54, 05-200 Wołomin, tel. 22-787-76-78
ul. Marecka 7, 05-220 Zielonka, tel. 22-771-90-68

Świetlice Socjoterapeutyczne Caritas:
ul. Kościelna 18, 05-300 Mińsk Maz., tel. 25-758-47-12
ul. Korkowa 27, Warszawa, tel. 22-812-72-76
ul. Tadeusza 12, 05-400 Otwock, tel. 22-779-58-63
ul. Ługi 56, 05-400 Otwock, tel. 22-779-82-54
ul. Marszałkowska 23, 05-400 Otwock-Swider, tel. 22-788-27-89
ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo

Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Garwolińska 4, 04-350 Warszawa, tel. 22-612-38-07

Ogniska Wychowawcze :
ul. W. Witosa 1, Krubin, 05-135 Wieliszew, tel. 22-775 52 91
ul. Modlińska 65, 05-135 Wieliszew
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna, tel. 22-782-47-37
ul. Strażacka 8, 05-123 Chotomów, tel. 22- 772-62-38
ul. POW 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-772-94-05

Klub Alternatywny
ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa, tel. tel. 22-497-95-80

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kościelna 18, 05-300 Mińsk Maz., tel. 25-756-32-06
ul. POW 1, Radzymin, tel. 22-786-54-74

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
ul. Graniczna 18, 05-300 Mińsk Maz., tel. 25-758-27-25

Dom Wsparcia Dziennego
ul. Starczewska 8, 04-992 Warszawa, tel. 22-612-70-96, Kapelan: Ks. kan. Jan Gastołek

Katolicki Ośrodek dla osób Specjalnej Troski
ul. Grochowska 194/196, 04-357 W-wa, tel./fax 22-870-72-57

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 58, Mińsk Maz., tel. 25-758-27-79

Ośrodek Kolonijny Caritas
ul. Poniatowskiego 2, Urle, tel. 25-675-49-35

Ośrodek w Słupnie, Dyrektor: Ks. Krzysztof Ziółkowski (1969, 1995, 2008), odpowiedzialny za tworzenie nowego ośrodka duszp. w Radzyminie na osiedlu Victoria, tel. 510-127-699

Poradnia psychologiczno-rodzinna (czwartki 11.00-14.00)
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa, tel. 22-619-44-76

Punkt Pomocy Socjalnej
ul. Kawęczyńska 49, Warszawa, tel. 22-818-05-84

Punkt Wydawania Odzieży
ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa

Centra Interwencji Kryzysowej:
ul. Tadeusza 12, 05-400 Otwock, tel. 22-779-58-63
ul. Kościelna 18, 05-300 Mińsk Maz., tel. 25-756-32-06

Legionowskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze
ul. POW 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-772-94-05

Otwockie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze
ul. Marszałkowska 23, 05-400 Otwock, tel. 22-788-27-89

Zakład Pogrzebowy przy Cmentarzu Bródzieńskim
ul. Wincentego 83, 03-530 Warszawa, tel. 22-679-82-14

Saskie Centrum Rodziny
ul. Francuska 34, 03-905 Warszawa, 22-616-19-14

Integracyjny Klub Pracy
ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa, tel. 22-670-21-77


Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!