• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
    KRS 0000224076

Prowadzone działania
Pozyskujemy żywność od firm producenckich oraz zebraną podcza zbiórek żywności.Pozyskana żywność jest rozdysponowywana organizacjom pozarządowym i instytucją opiekującym się potrzebującymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!