• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" w Mroczeniu
    KRS 0000225705


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!