• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Spacyfikowanej Przez Hitlerowców Wsi Jamy
    KRS 0000226954

Misja:
Wspomaganie inicjatyw społeczności wsi Jamy i okolic w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury społecznej i socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oświatowych, religijnych, kulturalnych i bytowych.

Prowadzone działania:
Rozpoczęto budowę Kaplicy Mauzoleum.
Przygotowano materiały na budowę szkoły podstawowej.
Przygotowano tereny pod zbiornik wodny.
Wykonano pomnik na cmentarzu w Ostrowie ku czci pomordowanym w 1944 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!