• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łochowski Klub Sportowy w Łochowie
    KRS 0000227783

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!