• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ostoja"
    KRS 0000254987


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!