• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 3" w Lęborku
    KRS 0000265079

Prowadzone działania
Wspomaganie finansowe i rzeczowe działalności szkoły: upowszechnianie kultury narodowej oraz pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz pielęgnowania tradycji szkoły, rozwijanie kontaktów i współpracy między szkołami różnych krajów europejskich, wyrównywanie szans dzieci z rodzin niezamożnych, wielodzietnych i patologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!