• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych
    KRS 0000268474

Realizujemy cele i zadania statutowe Stowarzyszenia poprzez prowadzenie indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki śpiewu solowego i estradowego dla dzieci i młodzieży; prowadzenie zajęć zbiorowych:umuzykalnienie,rytmika, zespoły instrumentalne,zespoły wokalne.
Prowadzimy zajęcia z rytmiki dla dzieci przedszkolnych w placówkach na terenie miasta Rybnika i innych miejscowości.
Organizujemy popisy klasowe i koncerty w siedzibie Stowarzyszenia oraz na naszych filiach na terenie miasta Rybnika i innych miejscowości.
Uczniowie biorą udział w imprezach zorganizowanych przez inne placówki kulturalne i oświatowe miasta Rybnika.

Od kilkunastu lat organizujemy "Festiwal Muzyki Instrumentalnej" dla dzieci i młodzieży przy współpracy z dyrekcją Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.Udział biorą uczniowie ze szkół muzycznych i innych placówek kształcenia artystycznego z terenu miasta Rybnika i innych miejscowości powiatu rybnickiego, wodzisławskiego, mikołowskiego,miasta Żory i Jastrzębia Zdrój.
Corocznie organizujemy "Koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży" w przedszkolach, szkołach, innych placówkach kulturalnych na terenie miasta Rybnika i pobliskich miejscowości oraz dla pacjentów o/dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Organizujemy "Koncerty dobroczynne" dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, dla pensjonariuszy Domu Seniora w pobliskich miejscowościach powiatu rybnickiego, wodzisławskiego.
Organizujemy Koncerty Dobroczynne dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i Domu Seniora w miejscowościach powiatu rybnickiego, wodzisławskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!