• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki"
    KRS 0000306828


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!