• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Orzeł" w Mąkolnie
    KRS 0000320685

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!