• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szczyrkowski Związek Stowarzyszeń Sportowych w Szczyrku
    KRS 0000336254


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!