• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Otoczmy Troską Życie
    KRS 0000381138


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!