• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry
    KRS 0000473011

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Myśl przewodnia była jedna: stworzyć klub koszykarski u podstaw, z historią i z ciągłością wydarzeń.

Tarnowskie Góry chcą koszykówki i zasługują na nią. Dowodem tego mogą być chociażby: sukcesy Szkoły Podstawowej nr 9 w rozgrywkach wojewódzkich, sukcesy II Liceum im. St. Staszica na Mistrzostwa Polski Szkół Średnich, odwieczna rywalizacja dwóch najlepszych liceów w Tarnowskich Górach: I-ego im. Stefanii Sempołowskiej i II-ego im. Stanisława Staszica w tejże dyscyplinie sportowej czy istnienie trzech amatorskich drużyn w naszym powiecie, co tydzień rywalizujących w ligach amatorskich na terenie Śląska.

Misją klubu jest prowadzenie profesjonalnych treningów koszykówki, nauczanie podstaw i elementów dyscypliny olimpijskiej jaką jest koszykówka oraz utworzenie wszystkich grup wiekowych dla trenujących w klubie. KKS pragnie w niedalekiej przyszłości skupiać dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które tworzyć będą grupy: mini-koszykówka, młodzicy, kadeci oraz młodzież od 16 roku życia (juniorzy). Wytrenowani zawodnicy w przyszłości będą stanowili człon drużyny, która reprezentować będzie miasto Tarnowskie Góry podczas startu w rozgrywkach III ligi Polskiego Związku Koszykówki. Zachowanie ciągłości trenowanych grup, płynne przechodzenie z grupy naborowej do grupy mini-koszykówka i dalej do młodzików, kadetów, juniorów i seniorów to jeden z głównych celów działania organizacji.

Cele krótkoterminowe:
- Aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież poprzez uczestniczenie w zajęciach koszykówki;
- Promocja koszykówki w mieście;
- Start w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki;
- Promocja Tarnowskich Gór na skalę wojewódzką;
- Stworzenie ciągłości funkcjonowania grup sportowych (nabór - > mini-koszykówka - > młodzicy - > kadeci - > juniorzy - > seniorzy);
- Udział w obozach sportowych na terenie kraju, jak i poza jego granicami;
- Wpajanie zasad „fair play”.

Cele długoterminowe:
- Start w rozgrywkach III ligi Polskiego Związku Koszykówki;
- Promocja Tarnowskich Gór na skalę ogólnopolską;
- Wychowankowie KKS Tarnowskie Góry reprezentantami kadry Śląska i kadry Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!