• Program PIT

  z KRS Twojej OPP
  za jedyne 200 zł
  dzięki dofinansowaniu
  Instytutu Wsparcia
  Organizacji Pozarządowych
  i Unii Europejskiej

Program PIT dla OPP - 1% PIT z PITax.pl

Przygotuj program PIT, formularze i usługi dla mojej organizacji:

KRS

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

Program PIT z KRS Twojej Organizacji


Program PIT (a dokładniej usługa wsparcia w wypełnianiu formularzy podatkowych) z ustawionym "na sztywno" numerem KRS Państwa Organizacji jest głównym elementem infrastruktury stworzonej dla organizacji pozarządowych wspomagającej pozyskiwanie 1%.

Zwracamy uwagę, że oferowane rozwiązanie jest pełnowartościowe i rozbudowane - podobne rozwiązania producenci oprogramowania do rozliczenia PIT oferują za opłatą rzędu 4.000 zł.

Twój program jest gotowy co roku od 24 grudnia! 


Możesz sprawdzić jak działa program i nasze narzędzia nie płacąc za licencję - bez opłat możesz korzystać z nich do 15 lutego. Jeśli będziesz chciał dłuzej korzystać z przygotowanych przez nas narzędzi - poprosimy Ciebie o uiszczenie opłaty 200 zł lub zaprzestanie z dalszego korzystania. Najmniejsze organizacje mogą ubiegać się o obniżenie tej opłaty do 2 zł.

Szczegóły, jak skorzystać i jak umieścić go na swoich stronach internetowych znajdziesz poniżej oraz w zakładkach Formularze, LP, Bannery. W zakładce Konto możesz sprawdzić dzienne raporty zebranego 1%. Jeśli nie dostali jeszcze Państwo hasła do systemu raportowego - prosimy o kontakt pod adresem opp@pitax.pl - prześlemy Państwu hasło - bez opłat.

Dla większości organizacji program i narzędzia zostały już przez nas przygotowane, a w grudniu i styczniu zostaną automatycznie zaktualizowane do wersji na kolejny rok - bez konieczności dodatkowych zmian z Państwa strony. Aby uniknąć opóźnień w ustawieniu narzędzi na przełomie grudnia i stycznia - zalecamy ich skonfigurowanie już teraz.

Aby zacząć, w czerwonym panelu podaj nr KRS swojej organizacji i wciśnij przycisk "Go!". Wszystkie odnośniki do pobrania programu, formularzy oraz bannerów zostaną dostosowane specjalnie do Twojej organizacji. Otrzymasz przygotowane specjalnie dla Ciebie:

 • dostęp do raportu zbieranej kwoty 1%
 • zestaw druków PIT wraz z załącznikami na bieżący rok
 • wybór ponad 30 bannerów wraz z kodem pozwalającym na pobranie programu PIT z KRS Twojej Organizacji (wersja do instalacji w Windows)
 • wybór ponad 30 bannerów wraz z kodem kierującym do systemu rozliczenia PIT online z KRS Twojej Organizacji

Na stronach internetowych należy umieszczać bannery z wygenerowanym dla Państwa kodem w zakładce "Bannery". Mogą też Państwo skorzystać z własnych grafik i odnośników podanych poniżej. Program instalacyjny na potrzeby np. nagrania na płytę CD mogą Państwo pobrać z lokalizacji:

https://www.pitax.pl/pobierz/?krs=0000000000

Uwaga: Aby uniknąć pomyłek, przed nagraniem na płytę prosimy o sprawdzenie, czy na pewno pobrali Państwo program z prawidłowym numerem KRS!

W wersji online mogą Państwo definiować dowolny cel szczegółowy korzystając z parametru "cel". Parametr ten nie działa dla wersji instalowanej:

https://www.pitax.pl/rozlicz/?krs=0000000000&cel=TutajMoznaWspisacDowolnyCel

W systuacjach, w których chcą Państwo dać możliwość wyboru użytkownikowi rozliczenia online lub instalacji programu w Windows pod jednym przyciskiem - należy skorzystać z rekomendowanego przez nas sposobu - kierować użytkownika na stronę wyboru:

https://www.pitax.pl/krs/0000000000/TutajMoznaWspisacDowolnyCel

Zapraszamy na zakładkę "Bannery", na której został przygotowany dla Państwa organizacji gotowy kod HTML kierujący wraz z bannerami.

UWAGA 1:
Program na kolejny rok rozliczeniowy uruchamiany jest 24 grudnia. Do tego czasu odnośniki będą przekierowywały do strony z programem na poprzedni rok lub strony informującej o tym, że nowa wersja programu jest w przygotowaniu. Wersje formularzy PIT są uaktualniane kilka razy w ciągu roku - w kilka dni po tym, kiedy nowa wersja zostanie opublikowana na stronach Ministerstwa Finansów.

UWAGA 2:
Wersja programu PITax.pl instalowana w Windows jest niezależna od rocznika PIT-ów. Po pierwszym dniu roboczym nowego roku program automatycznie aktualizowany jest do najnowszej wersji PIT-ów oraz optymalizacji podatkowych. Nie trzeba więc odinstalowywać programu z poprzedniego roku.

UWAGA 3:
Z wersji online mogą korzystać organizacje o dowolnym KRS (program uruchomi się dla dowolnego 10 cyfrowego numeru KRS). Wersja instalacyjna będzie generowana co roku dla organizacji, które znajdą się na liście organizacji uprawnionych do zbierania 1%. Taka aktualizacja będzie miała miejsce do 24 grudnia każdego roku, więc jeśli Twoja Organizacja dopiero uzyskała status OPP - wersja programu dla Windows będzie dostępna dopiero od 25 grudnia.

UWAGA 4:
Jeśli w polu "cel" chcesz użyć spacji lub polskich znaków - musisz zakodować je przy pomocy URIEncode. W tym kodzie spacja zamieniana jest na %20. Do zakodowania celu szczegółowego możesz skorzystać z takich stron jak np. http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/

Na próbę za darmo.
Dla zdecydowanych do 200 zł rocznie!


Często otrzymujemy pytanie - dlaczego oferujemy za jedynie 200 zł rocznie produkt, który inni oferują za kwotę 20x wyższą? Możliwe jest to dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych, który współfinansuje licencje dla organizacji.

W jaki sposób możemy zaoferować usługi warte 4.000 zł za jedynie 5% ich wartości?

 • do 3800 zł dopłaci za Państwa Organizację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych,
 • 100 zł miesięcznie upustu dostają Państwo za utrzymywanie na Państwa stronie informacji o korzystaniu z programu i odnośnika do PITax.pl zgodnie z naszymi wytycznymi,
 • pozostaje tylko 200 zł rocznie do zapłaty przez Organizację!

Licencja obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i zostaje automatycznie przedłużona na rok kolejny na takich samych zasadach. W razie chęci rezygnacji - należy zgłosić chęć rezygnacji do dnia 30 sierpnia.

Program oferujemy Państwu za 200 zł rocznie w następującej konfiguracji:

 • program w wersji wygenerowanej dla Państwa ma ustalony numer KRS Organizacji i nie pozwala na zmianę tego numeru na inny;
 • program dostępny jest w wersji instalowalnej w systemie Windows 7, 8, 8.1, 10;
 • program dostępny jest w wersji online -  w dowolnym systemie oraz na urządzeniach mobilnych (dostosowany jest do ekranów dotykowych);
 • pod koniec rozliczenia prezentowana jest krótka informacja o Państwa Organizacji: Nazwa organizacji, nr KRS, miasto, województwo, krótki opis; nie jest prezentowane Państwa logo;
 • możemy stworzyć rozbudowaną wizytówkę Państwa Organizacji i umieścić w katalogu na stronie http://www.pitax.pl/przekaz-jeden-procent/. Taka wizytówka przedstawia więcej informacji o organizacji oraz daje możliwość zaprezentowania logotypu organizacji;
 • wraz z programem w ramach opłaty udostępniane są narzędzia wspomagające: Strony Landing Page, Bannery, Formularze KRS.

Jest to pełnowartościowy program w wersji, którą możemy dostarczyć Państwu za jedyne 200 zł. Organizacje korzystające z upustu zobowiązane są do utrzymania odpowiedniej adnotacji i odnośnika na swojej stronie (szczegóły poniżej).

Co obejmuje licencja na program?


Licencja obejmuje:

 • odnośnik do pobrania programu instalowalnego oraz do wejścia do systemu online można umieścic na swojej stronie oraz na stronach zaprzyjaźnionych / partnerów do swobodnego wykorzystnia przez podatników oraz profesjonalistów zajmujących się pomocą w wypełnianiu formularzy (np. biura księgowe) - użytkowników końcowych;
 • możliwość kopiowania pliku programu poza internetem, np. na płytach CD i dystrybuować go wraz z prasą i w dowolny inny sposób - bez ograniczeń ilościowych;
 • możliwość korzystania z narzędzi dodatkowych: strony docelowe (Landing Pages), bannery, wizytówka;

Uwaga 1:
Nie pozwalamy na kopiowanie programu i umieszczanie jego fizycznej kopii na innych serwerach. To dlatego, abyśmy mogli zawsze łatwo zaktualizować program - niech inne serwery wskazują na plik na naszym serwerze - my zapewnimy zawsze najnowszą wersję; w żaden sposób nie ogranicza to możliwości wykorzystania programu. Dostarczamy wydahjne serwery z kilkunastoma kopiami bezpieczeństwa zlokalizowanymi w różnych krajach.

Uwaga 2:
Licencja wyłącza wszelkie gwarancje i rękojmię i naszą odpowiedzialność w maksymalny sposób dozwolony przez prawo, a tam gdzie nasza odpowiedzialność obowiązuje, ograniczona jest do wysokości pobranego od Państwa wynagrodzenia za program - program jest dostarczany w najlepszej wierze, aby Państwu pomóc, nie możemy jednak odpowiadać za ewentualne nieprawidłowości w jego działaniu, gdyż jego działanie jest uzależnione od zbyt wielu czynników zewnętrznych, jak np. działanie serwerów Ministerstwa Finansów. Jednocześnie Państwa odpowiedzialnością jest prowadzenie kampanii reklamowej i korzystanie z programu w taki sposób, aby spełnić najnowsze wymagania ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy płacąc więcej dostanę więcej?


Program udostępniany za 200 zł wraz z formularzami i stronami LP to bardzo skuteczne narzędzie do zbierania 1% przez OPP i wielu organizacjom więcej nie potrzeba. Od tego roku w zestawie znajduje się również dzienny raport kwoty zebranego 1% - aby mogli Państwo codziennie sprawdzać spostępy w zbiórce. 

Możemy pomóc Państwu przy projektach kampanii reklamowych 1% o budżetach powyżej 50.000 zł.
Chętnie przygotujemy też specjalne wersje programu i dostosujemy do specyficznych potrzeb Państwa oraganizacji - za dodatkową opłatą.

Jak uzyskać licencję?


Zawarcie umowy nie ma formy pisemnej. W okresie próbnym z programu korzystasz bezpłatnie. Na twoje życzenie wystawimy fakturę przed zakońeczniem okresu testowego lub automatycznie - jeśli będziesz kontynuował korzystanie z przygotowanych przez nas narzędzi po zakońeczeniu okresu próbnego - czyli po 15 lutego 2018 r. Do tego czasu prosimy również o wypełnienie formularza online z danymi Państwa organizacji.

1. Zapoznaj się z warunkami umowy, dostępnej w zakładce Dokumenty.

2. Wypełnij formualrz zgłoszeniowy na stronie www.iwop.plProsimy o podanie danych wszystkie organizacje testujące nasze narzędzia, również przed podjęciem ostatecznej decyzji o zapłacie 200 zł.

3. Niezwłocznie umieść na stronie odnośniki do PITax.pl zgodnie z instrukcjami zawartymi w umowie i w poniższym rozdziale "Warunek uzyskania upustu 100 zł miesięcznie". 

4. Jeśli chcesz - wypełnij formularz stronie www.iwop.pl/wizytowka danymi organizacji - dzięki czemu będziemy mogli stworzyć wizytówkę organizacji dostępną w systmie rozliczeniowym oraz na stronie www.pitax.pl/przekaz-jeden-procent/

5. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z naszych narzędzi - przelej kwotę 200 zł (brutto / z VAT) z konta organizacji na konto Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych, ul. Szymanowskiego 6/3, 51-609 Wrocław: mBank 38 1140 2004 0000 3602 7546 1634, IWOP, ul. Szymanowskiego 6/3, 51-609 Wrocław, tytułem "Opłata administracyjna projektu PITax.pl dla OPP. Sezon 2017/2018". Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wystawi fakturę do 15 dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania wpłaty (zgodnie z wymogami księgowymi).

 

Warunek usykania upustu do ceny 200 zł / rok


Warunkiem korzystania z upustu 100 zł miesięcznie (1200 zł rocznie - do kwoty 200 zł / rok) jest stałe utrzymywanie na jednej z podstawowych stron WWW w domenie organizacji odnośnika do strony www.pitax.pl o treści: "1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki" lub "Usługi wsparcia w wypełnieniu formualrzy PIT realizowane są w programie PITax.pl Łatwe podatki" lub "Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki" lub "Współpracujemy z firmą PITax.pl Łatwe podatki" przy czym odnośnik ten nie może być oznaczony jako "do not follow". Możliwe są modyfikacje po uzgodnieniu z PITax.pl. Poniżej fragment kodu HTML, który można wykorzystać na stronie:

Bezpłatnie <a href="https://www.pitax.pl/pity">pity</a> wypełniamy 
z PITax.pl Łatwe podatki.
Darmowy <a href="https://www.pitax.pl/program-pit">Program PIT</a> 
dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki.
Darmowy PIT online wypełniamy 
we współpracy z <a href="https://www.pitax.pl/pit-online">PITax.pl Łatwe podatki</a>.

 

W razie pytań lub wątpliwości - służymy pomocą. Prosimy pisać na opp@pitax.pl - oddzwonimy.

 

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • zobacz więcej