• Program PIT

  z KRS Twojej OPP
  za symboliczne 2 zł
  dostarcza
  Instytut Wsparcia
  Organizacji Pozarządowych

Program PIT dla OPP - 1% PIT z PITax.pl

Przygotowane! Pobierz program, formularze, bannery.

KRS

0000214186

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

zmień organizację

Program PIT Szybki Start

Jeżeli skorzystali już Państwo z czerwonego panelu powyżej i wpisując swój KRS, rozpoczęli korzystanie z okresu próbnego lub regularnej licencji, prosimy o wypróbowanie następujących linków:

https://www.pitax.pl/rozlicz/0000214186/
 wejście do dedykowanego Waszej organizacji Programu PIT online.

https://www.pitax.pl/pobierz/0000214186/
 dostęp do dedykowanego programu w wersji instalacyjnej dla Windows.

Linki są gotowe do użycia  już teraz można je zamieszczać na stronach internetowych. Prosimy jednak pamiętać, że do dnia 24 grudnia, kiedy to opublikujemy program na bieżący rok rozliczeniowy, powyższe linki kierują do wersji ubiegłorocznej. Prosimy także o odwiedzenie zakładek Strona Docelowa, Bannery oraz Formularze. Znajdą tam Państwo dedykowane Państwa organizacji narzędzia wraz ze szczegółowymi objaśnieniami ich użycia. Oczywiście zachęcamy także do zaznajomienia się z następującymi poniżej akapitami dla uzyskania pełnego obrazu projektu „PITax.pl dla OPP”. 

Program PIT z KRS Twojej Organizacji

Program PIT, czyli innymi słowy „usługa wsparcia w wypełnianiu formularzy podatkowych”, którą Państwo otrzymujecie w ramach naszego projektu, to nic innego jak oprogramowanie podatkowe z trwale wpisanymi danymi Waszej organizacji jako beneficjenta 1% od podatku dochodowego. Rozwiązanie to udostępniamy w Internecie ze strony WWW oraz w wersji instalacyjnej na komputery PC. W ramach licencji (także w okresie próbnym) otrzymujecie Państwo prawo do rozpowszechniania specjalnie przygotowanej wersji oprogramowania, jaką dla Was stworzymy. Możecie skorzystać z wszelkich możliwych kanałów dystrybucji. W efekcie macie Państwo pewność, że każdy podatnik, do którego dotrzecie i którego przekonacie do skorzystania z Waszego programu PIT, przekaże 1% właśnie Wam.

Cechy programu PIT od PITax.pl

W konsekwencji uzyskania naszej licencji otrzymujecie Państwo program PIT o następujących możliwościach:

 • zablokowany Państwa numer KRS  w danej wersji programu można przekazać 1% tylko Państwa organizacji;
 • dostęp do systemu online Programu PIT wraz z odnośnikiem do umieszczenia na Państwa stronie WWW, stronach zaprzyjaźnionych oraz stronach partnerów  bez ograniczeń ilościowych;
 • dostęp do programu w wersji instalacyjnej dla Windows z możliwością kopiowania i dystrybuowania pliku programu poza Internetem np. na płytach CD wraz z prasą  — bez ograniczeń ilościowych;
 • możliwość obsługi do 100 000 subkont (określonych celów szczegółowych) w wersji online;
 • dostęp do bieżąco aktualizowanego raportu na temat wysokości uzyskanej kwoty 1%;
 • opcjonalny dostęp do raportu o skuteczności używanej reklamy w pozyskiwaniu środków;
 • możliwość stworzenia rozbudowanej wizytówki/prezentacji Państwa organizacji, która będzie prezentowana podczas rozliczenia zarówno w wersji online, jak i w programie instalacyjnym;
 • możliwość umieszczenia panelu informującego o Państwa organizacji na stronie startowej programu online.

Dodatkowe narzędzia dostępne w ramach licencji

Podkreślamy, że licencja obejmuje  ponadto narzędzia spoza samego Programu PIT, dodatkowo usprawniające pozyskiwanie 1%:

  • możliwość stworzenia wizytówki/prezentacji Państwa organizacji na stronie www.pitax.pl, którą odwiedzają co roku miliony podatników;
  • możliwość pobrania dedykowanych formularzy PIT w wersji do kopiowania i druku wraz z załącznikami na bieżący rok rozliczeniowy;
  • możliwość skorzystania z usługi stron docelowych (Landing Pages),
  • wybór 30 bannerów z kodem pozwalającym na pobranie programu PIT w wersji instalacyjnej lub z kodem kierującym do systemu rozliczania PIT online — z KRS Państwa organizacji — do umieszczenia na Państwa stronie WWW;
  • możliwość skorzystania z dodatkowych grafik do wykorzystania na portalach społecznościowych;
  • możliwość bezpłatnego oferowania programu do wykorzystania zarówno podatnikom, jak i profesjonalistom od rozliczeń podatkowych (np. biurom księgowym);
  • pomoc w zdobywaniu powierzchni reklamowych na potrzeby 1%.

Szczegółowe informacje o powyższych narzędziach znajdą Państwo w kolejnych sekcjach naszej strony.

Dodatkowe możliwości konfiguracyjne

Korzystanie z "PITax.pl Online" jak i "PITax.pl dla Windows" w podstawowej konfiguracji jest wyjątkowo proste. Należy jednak zwrócić uwagę na poprawność numeru KRS — program nie zadziała prawidłowo, jeśli ilość cyfr w parametrze "krs" będzie inna niż 10. Przykład  podstawowej konfiguracji znajdą Państwo powyżej, w sekcji "Program PIT — Szybki Start". 

Istnieje także możliwość określenia dodatkowych parametrów wstępnych  programu, takich jak cel szczegółowy ("cel"). W poniższym przykładzie funkcję celu szczegółowego pełni nazwisko Jan Kowalski:

https://www.pitax.pl/rozlicz/0000214186/?cel=Jan%20Kowalski
 wejście do dedykowanego Waszej organizacji Programu PIT online z określonym parametrem "cel".

Ustawiając parametr cel szczegółowy ("cel") należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Jeśli "cel" zawiera spacje, np. "Jan Kowalski", należy spacje zamienić kodem %20: "cel=Jan%20Kowalski".
 • Jeśli "cel" zawiera znaki specjalne (np. ąęśćź), należy zakodować tekst przy pomocy URIEncode, co można zrobić np. na stronie https://www.urldecoder.org/.
 • Długość pola "cel" nie powinna przekraczać 24 znaków.
 • Ponieważ skorzystanie z parametru "cel" w wersji instalacyjnej Programu PIT wymaga uprzedniego przygotowania programu z naszej strony, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z nami w tej sprawie.  
Działamy na rzecz rozwoju odbywającego się z poszanowaniem bogactwa i różnorodności przyrody oraz kultury. Walczymy o zachowanie miejsc cennych przyrodniczo, a jednocześnie staramy się wspierać mieszkańców tych miejsc w zrównoważonym rozwoju. Promujemy styl życia minimalizujący dewastację środowiska, okrucieństwo wobec zwierząt, łamanie praw człowieka, w tym również przyszłych pokoleń. Propagujemy wegetarianizm, sprawiedliwy handel, komunikacje rowerową i odpowiedzialną turystykę.
W ramach programu "Cmentarze pogranicza" coraz skuteczniej staramy się ratować niszczejące wiejskie nekropolie prawosławne, ewangelickie, katolickie i żydowskie.
W programie Scena/Studio In Crudo we współpracy z wybitnymi muzykami wiejskimi dokumentujemy i prezentujemy ginące bogactwo tradycyjnej muzyki, poszukując dla niej kontynuacji i godnego miejsca we współczesnej kulturze.

Organizujemy konferencje, pokazy filmowe, happeningi i demonstracje, warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla urzędników i nauczycieli, spektakle teatralne i inne przedsięwzięcia artystyczne.
Poprzez działania różnorodne, często niekonwencjonalne, docieramy do wrażliwości bardzo zróżnicowanych odbiorców. Wpływamy na decyzje władz oraz obywateli.
serwisy tematyczne:
www.muzykaroztocza.pl
www.natura2000.lubelskie.pl
www.cmentarzepogranicza.pl
www.lublinrowerem.pl
www.ekolublin.pl/oikos kwartalnik "Oikos. Ekologia i współdziałanie"
www.ekolublin.pl/susel lubelska nagroda ekologiczna "Suseł"