• Efektywny
    Landing Page
    z KRS Twojej
    OPP

Strony LP PIT dla OPP - 1% PIT z PITax.pl

Przygotowane! Pobierz program, formularze, bannery.

KRS

0000071397

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

zmień organizację

Strona Docelowa z KRS Twojej Organizacji

Strona Docelowa (ang. Landing Page) pierwsza strona, na którą trafia odwiedzający po kliknięciu w banner, mailing, link sponsorowany lub inny link reklamowy. Strona docelowa to rozwinięcie treści znajdującej się w reklamie. Głównym jej celem jest konwersja, czyli doprowadzenie do zakupu, udostępnienie danych kontaktowych, przekonanie do marki, przeczytanie materiałów informacyjnych, powiadomienie o ofercie innych osób itp. W naszym przypadku konwersja to nic innego jak rozliczenie PIT i przekazanie 1% na Państwa organizację. Poniżej znajdą Państwo linki do przygotowanej przez nas strony docelowej, która została zoptymalizowana pod względem konwersji 1%  dla Państwa OPP:

https://www.pitax.pl/krs/0000071397/

Na Stronie Docelowej podatnik otrzymuje możliwość wyboru programu online lub wersji instalacyjnej dla Windows. Rozliczenie wykonane w każdym z nich gwarantuje przekazanie 1% na Państwa organizację.

Strony Docelowe z różnymi celami

W razie potrzeby przygotowania różnych stron docelowych dla różnych kampanii 1% możemy rozróżnić je celem szczegółowym. Cel szczegółowy podajemy po ukośniku. Spacje (odstępy) należy zastąpić kodem %20. Korzystając w ten sposób ze Strony Docelowej, należy jednak pamiętać, aby zamówić wersję instalacyjną programu z odpowiednim celem szczegółowym.

https://www.pitax.pl/krs/0000071397/TutajMoznaWspisacDowolnyCel

Powyższe linki po zarejestrowaniu w naszym systemie są gotowe do umieszczenia na dowolnie wybranych przez Państwa stronach WWW. Zachęcamy również do użycia bannerów z zakładki  Bannery, które oprócz tego, że mogą kierować na Stronę Docelową, można także bezpośrednio skierować do programu online lub do programu w wersji instalacyjnej.

Misja
1. Wzajemne wspieranie się i integracja osób niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół.
2. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z Gminy Kęty i okolic w zakresie wszystkich spraw związanych z całokształtem ich problemów obejmujących: zdrowie, edukację, aktywność zawodową a przede wszystkim ich godne życie i problemy bytowo-społeczne.
3. Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej szeroko pojętego poznawania osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społeczeństwem.
4. Popularyzacja uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich formach aktywności życiowej tj. w kulturze, sporcie, aktywności zawodowej, rekreacji, rewalidacji i rehabilitacji.

Prowadzone działania
1. Spotkania informacyjne i integracyjne dla środowiska osób niepełnosprawnych - dostęp do informacji dla osób niepełnosprawnych w ramach spotkań informacyjnych, integracja ludzi niepełnosprawnych w ramach spotkań opłatkowych, wielkanocnych itp.
2. Czynne uczestnictwo w masowych imprezach - integracja ludzi niepełnosprawnych z lokalną społecznością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!