• Efektywny
    Landing Page
    z KRS Twojej
    OPP

Strony LP PIT dla OPP - 1% PIT z PITax.pl

Przygotowane! Pobierz program, formularze, bannery.

KRS

0000220777

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

zmień organizację

Strona Docelowa z KRS Twojej Organizacji

Strona Docelowa (ang. Landing Page) pierwsza strona, na którą trafia odwiedzający po kliknięciu w banner, mailing, link sponsorowany lub inny link reklamowy. Strona docelowa to rozwinięcie treści znajdującej się w reklamie. Głównym jej celem jest konwersja, czyli doprowadzenie do zakupu, udostępnienie danych kontaktowych, przekonanie do marki, przeczytanie materiałów informacyjnych, powiadomienie o ofercie innych osób itp. W naszym przypadku konwersja to nic innego jak rozliczenie PIT i przekazanie 1% na Państwa organizację. Poniżej znajdą Państwo linki do przygotowanej przez nas strony docelowej, która została zoptymalizowana pod względem konwersji 1%  dla Państwa OPP:

https://www.pitax.pl/krs/0000220777/

Na Stronie Docelowej podatnik otrzymuje możliwość wyboru programu online lub wersji instalacyjnej dla Windows. Rozliczenie wykonane w każdym z nich gwarantuje przekazanie 1% na Państwa organizację.

Strony Docelowe z różnymi celami

W razie potrzeby przygotowania różnych stron docelowych dla różnych kampanii 1% możemy rozróżnić je celem szczegółowym. Cel szczegółowy podajemy po ukośniku. Spacje (odstępy) należy zastąpić kodem %20. Korzystając w ten sposób ze Strony Docelowej, należy jednak pamiętać, aby zamówić wersję instalacyjną programu z odpowiednim celem szczegółowym.

https://www.pitax.pl/krs/0000220777/TutajMoznaWspisacDowolnyCel

Powyższe linki po zarejestrowaniu w naszym systemie są gotowe do umieszczenia na dowolnie wybranych przez Państwa stronach WWW. Zachęcamy również do użycia bannerów z zakładki  Bannery, które oprócz tego, że mogą kierować na Stronę Docelową, można także bezpośrednio skierować do programu online lub do programu w wersji instalacyjnej.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze:
1) Pomoc Polonii i Polakom za granicą - Białorusi, Ukrainie-
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
3) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i realizuje następujące cele sklasyfikowane w PKD: (Dz.U. 2007r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana:
1) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla Polaków mieszkających na terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy
2) Zwrócenie uwagi Polaków na Białorusi na istnienie problemu osób niepełnosprawnych i udzielania im pomocy.
94.99.Z. - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych:
1) Współdziałanie z osobami i organizacjami społecznymi na Białorusi i Ukrainie w celu przekazania im wiedzy o kulturze narodu polskiego - kulturze ich przodków, przekazanie osiągnięc dnia dzisiejszego tak w Polsce jak i w UE.
2) Przekazywanie informacji o prawach i instytucjach mniejszości narodowych w Polsce.
3) Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej młodego pokolenia oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
85.59.B. - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane:
1) Pobudzanie chęci do nauki języka polskiego, doskonalenie jego znajomości, a w przyszłości do chęci studiowania w Polsce.
2) Budowanie pomostów łączących dzieci i młodzież z Białorusi i Ukrainy z dziećmi i młodym pokoleniem w Polsce.