• Rozliczenie PIT-11A przez internet

  PIT-11A (PIT-40A), które dostejmy z ZUS-u lub z KRUS-u można odliczyć z PITax.pl. Zadajemy proste pytania, użytkownik odpowiada - i na końcu ma gotowe rozliczenie PIT. Wchodząc w Konto Podatnika - można ujrzeć historię wypełnianych przez siebie zeznań rocznych, które są opatrzone odpowiednim statusem: "przyjęty przez urząd", "odrzucony", "wydrukowany". Zeznanie nieukończone można dokończyć w każdej chwili. Rozliczenie PIT online można złożyć lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego. 

   

 • Rozliczenie PIT-40A i PIT-11A 2017

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "PIT Emeryta" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo informacje na temat druków PIT-11A oraz PIT-40A, a ponadto dowiedzą się Państwo, czy emeryci muszą składać PIT do urzędu skarbowego oraz jak rozliczyć PIT-11A/40A. Nasz miniprzowdnik został również wzbogacony o krótkie informacje na temat ulg, które można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT oraz o bazę artykułów na temat rozliczenie rocznego emerytów i nie tylko.

  • Druki PIT Emeryta

  • PIT-40A

  • Jak rozliczyć
   PIT-40A
   i PIT-11A

  • Ulgi w PIT Emeryta

  • Artykuły
   na temat
   PIT Emeryta

 • Co to jest PIT-11A

  Co to jest PIT-11A

  PIT-11A to informacja o dochodach wypłacanych z organów rentowych (np. z ZUS-u, KRUS-u), takich jak emerytury, renty, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

  Oprócz dochodów, na PIT-11 wykazane są pobierane przez organ rentowy zaliczki na podatek oraz potrącone kwoty składki zdrowotnej.

  PIT-11A i PIT-40A sporządzone są na jednym formularzu PIT. O tym, czy otrzymaliśmy PIT-11A (informację o dochodach), czy PIT-40A (roczne, gotowe obliczenie podatku) świadczy pozycja nie skreślona w tytule oraz w nagłówku PIT.

  Gdy nasz tytuł oraz nagłówek wygląda w ten sposób “PIT-40A/11/A”,

  ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO, to oznacza, że dostaliśmy PIT-11A.

  Jeśli dostaliśmy PIT-11A mamy obowiązek rozliczyć się poprzez zeznanie roczne, przenosząc kwoty wykazane w części D oraz w trzech pierwszych pozycjach części E PIT-11a do pIT-37 lub PIT-36, zgodnie z informacjami zawartymi poniżej w sekcji “Jak rozliczyć PIT-40A, PIT-11A”.

 • Co to jest PIT-40A

  Co to jest PIT-40A

  PIT-40A to roczne obliczenie podatku przez ZUS/KRUS. Otrzymują go osoby pobierające emeryturę lub rentę, które nie otrzymują zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.

  PIT-11A i PIT-40A sporządzone są na jednym formularzu PIT. O tym, czy otrzymaliśmy PIT-40A (roczne obliczenie podatku) świadczy pozycja nie skreślona w tytule oraz w nagłówku PIT.

  Gdy nasz tytuł oraz nagłówek wygląda w ten sposób “PIT-40A/11/A.

  ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO, to oznacza, że dostaliśmy PIT-40A.

  Osoby, które otrzymały PIT/40A i nie uzyskują dochodów innych niż emerytury, renty nie muszą składać  do urzędu skarbowego rocznego zeznania, ponieważ podatek został już obliczony, a PIT wysłany przez organ rentowy.  

  Jeżeli dostaliśmy PIT-40A, ale chcielibyśmy odliczyć ulgi podatkowe, przekazać 1% lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to musimy już wypełnić sami zeznanie roczne - na podstawie danych z PIT-40A. Jak rozliczyć PIT-40A jest omówione poniżej w sekcji “Jak rozliczyć PIT-40A, PIT-11A”.

 • Czy emeryci muszą składać PIT

  Czy emeryci muszą składać PIT

  O tym, czy emeryci muszą składać PIT w urzędzie skarbowym przesądza, czy jeszcze gdzieś pracują, czy utrzymują się tylko z emerytury/renty.

  Osoby, które pracują będąc na emeryturze podlegają takim samym zasadom podatkowym, jak osoby pracujące, które jeszcze emerytury nie dostają.  

  Pracujący emeryci składają do urzędu skarbowego zeznanie roczne, np. PIT‑37. Wypełniają go na podstawie otrzymanego od ZUS-u lub KRUS-u, PIT‑40A/11A oraz otrzymanego od pracodawcy PIT-11.

  Natomiast, jeśli naszymi jedynymi dochodami są dochody z emerytury/renty - wtedy nie musimy składać PIT do urzędu, ponieważ ZUS/KRUS zrobił to już za nas i obliczył odpowiedni podatek. Jeśli jednak chcielibyśmy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, odliczyć przysługujące ulgi, czy oddać 1% dla OPP - to powinniśmy rozliczyć się na PIT‑37, gdzie wpisujemy dane w oparciu o PIT-40A.

 • Rozliczenie PIT-40A, PIT-11A

  Rozliczenie PIT-40A, PIT-11A

  Dane z zarówno PIT/11A, jak i z PIT/40A (jeśli chcielibyśmy rozliczyć w PIT głównym) przenosimy do PIT-37 (ewentualnie do PIT-36).

  Osoby, które od organu rentowego otrzymały:

  • PIT-11A -  do zeznania podatkowego PIT-37/36 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 42, 43 i 44 z PIT-11A. Kwoty z poz.38 oraz 39 należy przenieść do PIT rocznego, do wiersza zatytułowanego “Emerytury-renty(...)”, z poz.40 i 41 - do wiersza “inne źródła”, a z pola 43 do pola o tej samej nazwie w PIT rocznym.
  • PIT-40A - do zeznania podatkowego PIT-37/36 przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50 z PIT-40A. W zeznaniu rocznym w wierszu „Emerytury – renty (...), w kolumnie „f”, należy wpisać kwotę z poz. 50 PIT-40A. Kwotę z poz. 39 przenosimy do PIT głównego tylko jeśli dostaliśmy PIT/11A. Kwotę z pola 43 PIT-40A przenosimy do pola o tej samej nazwie w PIT rocznym.

  Emeryci/renciści mają prawo do odliczenia wszystkich ulg, które im przysługują. O ulgach, jakie można odliczyć w PIT rocznym można przeczytać poniżej w sekcji “Ulgi w PIT dla emerytów”.

  Zeznanie roczne należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Można wysłać PIT online (co jest wygodniejszym, szybszym i oszczędniejszym rozwiązaniem) lub swoje zeznanie wydrukować i zanieść osobiście do urzędu lub wysłać pocztą.

 • Ulgi w PIT dla emerytów

  Ulgi w PIT dla emerytów

  Emeryci/renciści mają prawo do odliczenia wszystkich ulg - jeśli tylko im przysługują. W katalog ulg odliczanych w zeznaniu rocznym wchodzą:

  • Ulga rehabilitacyjna - ulga ta przysługuje osobom niepełnosprawnym lub osobom, mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
  • Darowizny - ulga ta przysługuje osobom, które przekazały darowiznę na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, cele charyt-opiek. Kościoła, czy oddały krew.
  • Ulga na IKZE - to odliczenie wpłat dokonywanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
  • Ulga na dzieci - przysługuje ona osobom wychowującym dzieci małoletnie, uczące się/studiujące, jeśli dzieci nie ukończyły 25.lat oraz na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny.

  Pozostałe ulgi, jakie można odliczyć w zeznaniu, to ulgi mieszkaniowe - związane z budową lub remontem w domu, ulga internetowa - wydatki ponoszone na internet, ulga za wyszkolenie uczniów oraz z tytułu opłacania składek za zatrudnioną osobę - ulgi na zasadzie praw nabytych.

 • Pobierz PITy roczne do wypełnienia

 • Artykuły na temat PIT Emeryta

  • Podatek rolny
   Podatek rolny

   Podatek rolny jest to podatek płacony od gruntów rolnych oraz od gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od wielkości gospodarstwa rolnego, a stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 2,5-5 kwintali żyta od 1 hektara przeliczeniowego.

  • Czy księża płacą podatki?
   Czy księża płacą podatki?

   Od swoich pensji za pracę w parafiach księża płacą podatki ryczałtem. Inaczej zapłacą proboszczowie, inaczej wikariusze. Wysokość podatku ustalana jest na każdy rok przez urząd skarbowy. Wysokość podatku proboszcza uzależniona jest od liczby mieszkańców w parafii. W przypadku wikariuszy liczy się dodatkowo także wielkość miejscowości, w której znajduje się parafia.

  • 1% dla OPP
   1% dla OPP

   Rozliczając swoje PIT-y (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) możemy przekazać 1% swojego podatku dowolnej OPP. Nie ma znaczenia, czy składamy PIT online, czy osobiście w urzedzie skarbowym.

  • Śmierć podatnika
   Rozliczenie zmarłej osoby

   Gdy osoba, która zmarła nie była w związku małżeńskim to nikt (np. spadkobiercy) nie musi za nią składać PIT-u. Urząd skarbowy wypełnia PIT na podstawie danych przesłanych od pracodawcy, ZUS-u, itp. Jeżeli podatnik był w związku małżeńskim, to małżonek może rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem (zaznacza wtedy kwadrat nr 3 w PIT-36 lub w PIT-37). PIT wypełnia się w taki sam sposób, jak w przypadku rozliczania z małżonkiem z żywym. Wspólne rozliczenie pozwoli na zapłatę mniejszego podatku.

  • Praca na emeryturze
   PIT Emeryta

   Pracujący emeryci składają do urzędu skarbowego zeznanie roczne. Wypełniają je na podstawie otrzymanego od ZUS-u lub KRUS-u PIT-40A/11A oraz otrzymanego od pracodawcy PIT-11

  • Oszczędzanie na emeryturę
   Oszczędzanie na emeryturę

   Osoby, które oszczędzają na emeryturę mogą odnieść podwójne korzyści. Ponieważ odpowiednio wybierając formę oszczędzania można zaoszczędzić i na podatku.

  • Darowizna na kościelną | działalność charytatywno-opiekuńczą
   Darowizna na działalność charyt.-opiekuńczą Kościoła

   Darowiznę można przekazać kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim

  • Darowizna na cele kultu religijnego
   Darowizna na cele kultu religijnego

   Darowizna na cele kultu religijnego, to następna ulga w ramach darowizn, którą możnemy odliczyć do dochodu. Ważne, aby darowizna została przekazana na cele kultu religijnego, czyli potocznie mówiąc - na kościół.

  • Darowizna na cele pożytku publicznego
   Darowizna na cele pożytku publicznego

   Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) - na cele zadań publicznyc

  • Ulga z tytułu wpłat na IKZE
   Ulga z tytułu wpłat na IKZE

   Ulga na IKZE przysługuje osobom, które gromadzą oszczędności tylko na jednym IKZE (Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego).

  • Ulga rehabilitacyjna
   Ulga rehabilitacyjna

   Ulga rehabilitacyjna to możłiwość odliczenia wydatków poniesionych na cele reahabiltacyjne. Odliczyć ją mogą osoby niepełnosprawne lub osoby utzrymujące osoby niepełnosprawne - jeśli poniosły stosowne wydatki.

  • Ulga internetowa
   Ulga internetowa

   Ulga internetowa przysługuje osobom, które po raz pierwszy odliczają tę ulgę lub po raz pierwszy odliczały ją w roku ubiegłym.

  pokaż więcej

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00