• PIT elektroniczny

  Bezpłatny
  i najprostszy w Polsce
  program PITax.pl on-line

 • PIT elektroniczny - PITax.pl

  Rozlicz PIT elektroniczny z PITax.pl szybko, łatwo i bezpiecznie - nie wychodząc z domu. Do końca 2016 roku w formie elektronicznej złożonych zostało ponad 62 mln. dokumentów. Z nami rozliczysz każdy PIT roczny: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Nie musisz wiedzieć, jakie dochody rozlicza się na jakim PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a nasz darmowy program do PIT wybierze odpowiedni i aktualnie obowiązujący druk rozliczenia PIT. Dodatkowo PITax.pl wyliczy za Ciebie odpowiednią kwotę podatku i wszelkie ulgi, które Ci przysługują.

 • Sezon na rozliczanie PIT już w pełni

  Sezon na rozliczanie PIT już w pełni

  Już od początku roku 2017 możemy składać zeznania podatkowe za miniony rok 2016. Niektóre PITY trzeba było złożyć już w terminie do 31 stycznia (PIT 28 obowiązujący ryczałtowców, PIT 19A składany przez osoby duchowne i PIT 16A przeznaczony dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej). Na złożenie najpopularniejszych deklaracji PIT 37, PIT 36, PIT 38 i PIT 39 oraz PIT 36L mamy czas do 2 maja 2017.

  Deklarację PIT-37 składają podatnicy uzyskujący przychody za pośrednictwem płatników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Druk PIT- 36 kojarzony jest najczęściej z prowadzeniem działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, ale też korzystają z niego osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jeśli uzyskały w roku podatkowym przychody opodatkowane według skali nie tylko za pośrednictwem płatników, czy też zarobkowały za granicą.
  Natomiast PIT-36L wypełniają przedsiębiorcy rozliczający się liniowo według stawki 19%. Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla osób uzyskujących dochody kapitałowe, np. z inwestowania na giełdzie, a PIT-39 służy do rozliczenia dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

  Warto dotrzymać obowiązujących terminów, aby móc skorzystać z wszystkich przywilejów podatkowych i nie być narażonym na sankcje przewidziane w kodeksie karno skarbowym za opóźnienie. W zachowaniu terminu i poprawnym rozliczeniu pit pomocny będzie program do rozliczania pit. PIT elektroniczny jest coraz bardziej popularny. PIT elektronicznie wypełnia się i wysyła szybko, poprawnie i bezpiecznie w dowolnym czasie. Urząd skarbowy online dostępny jest o każdej porze.

 • Jak podpisać PIT elektroniczny

  Jak podpisać PIT elektroniczny

  Złożenie podpisu na deklaracji podatkowej jest bardzo ważne. Zeznanie podatkowe bez podpisu może być uznane jako niezłożone, co rodzi konsekwencje karne skarbowe. W przypadku wspólnych rozliczeń małżonków wystarczy jeden podpis. Złożenie podpisu przez jednego małżonka jest jednocześnie deklaracją otrzymania od współmałżonka pełnomocnictwa do podpisania się w jego imieniu.

  Rozliczenie pitu elektronicznie uchroni nas przed popełnieniem takiego błędu, ponieważ system e-deklaracje nie przyjmie zeznania bez podpisu. Pit elektronicznie możemy wysłać  po złożeniu podpisu w formie uproszczonej, czyli podaniu poprawnie danych personalnych (imię, nazwisko, data urodzenia) numeru identyfikacji podatkowej PESEL albo NIP i kwoty przychody wykazanej w dowolnej deklaracji złożonej rok wcześniej. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób rozliczyliśmy się w poprzednim roku. Może to być zarówno pit elektroniczny jak i złożony w formie papierowej. Jeśli wystąpi taka sytuacja, że nie składaliśmy żadnego zeznania, należy wpisać 0 (zero).

  Składając pit bezpośrednio w urzędzie skarbowym nie popełnimy takiego błędu, gdyż urzędnik przyjmujący deklarację, na pewno zwróci uwagę i poleci nam uzupełnić podpis. Jednak w przypadku, gdy wysyłamy druki pocztą lub przez kuriera, brak podpisu będzie zauważony dopiero po dotarciu deklaracji do urzędu i skontrolowaniu przez urzędnika. Dobrze w takim przypadku mieć podany numer telefonu do kontaktu. Może urzędnik zadzwoni i będziemy mogli uzupełnić brakujący podpis.

 • Łatwy pit elektroniczny

  Łatwy pit elektroniczny

  Rozliczenie pitu elektronicznego może być bardzo proste i przyjemne, jeśli wybierzemy dobry program komputerowy. Program zadając proste pytania sam wybierze właściwą deklarację PIT oraz odpowiednie załączniki, a następnie prawidłowo je wypełni. Naszym zadaniem jest tylko zebranie danych, np. w postaci PIT 11 od pracodawców, zleceniodawców, organów rentowych oraz  dokumentów potwierdzających wydatki z tytułu ulg podatkowych. Program wykona wszystkie obliczenia z zastosowaniem obowiązujących wskaźników, skali podatkowej, limitów itd. Dzięki temu “samodzielne” rozliczymy podatki i skorzystamy z przysługujących nam odliczeń za rok podatkowy nie tracąc czasu na zgłębianie zawiłych przepisów podatkowych. Możemy też dokonać dobrego uczynku  przekazując 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, których listę udostępnia program.

  PIT elektronicznie możemy rozliczyć w dogodnym dla nas czasie, gdyż system e-deklaracje dostępny jest przez 24 godziny na dobę, nie tylko w dni robocze, ale też wolne od pracy. Rozliczenie pitu elektronicznego zajmuje niewiele czasu, jest wygodne i bezpieczne.

 • Kiedy PIT elektroniczny otrzyma status 200?

  Kiedy PIT elektroniczny otrzyma status 200?

  Poprawne rozliczenie pitu elektronicznego potwierdzane jest komunikatem o nadaniu mu statusu 200.

  Po wysłaniu deklaracji pit elektronicznie  otrzymujemy numer referencyjny, a zeznanie zostaje przez system weryfikowane od strony poprawności danych. Jeżeli system stwierdzi błędy, dokument otrzyma odpowiedni status oznaczający rodzaj błędu. Tak np. w przypadku niezgodności  danych informacyjnych weryfikacja będzie negatywna i oznaczona kodem 412. Status oznaczony kodem 208 oznacza, iż dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. Wszystkie inne kody poza 200 oznaczają konieczność usunięcia błędów.

  Jedynie nadanie statusu 200 oznacza, iż przetwarzanie dokumentu zakończone zostało poprawnie. Jednakże status 200 nie oznacza weryfikacji danych co do przychodów, dochodów, podatków czy ulg i odliczeń, jakie podatnik zadeklarował za dany rok.
  Oznacza jedynie, że pit elektroniczny znajduje się w systemie, podatnik znajdujący się w bazie danych podatników podał poprawny numer NIP lub PESEL oraz wykazał prawidłowe dane identyfikujące (6 danych zastępujących podpis elektroniczny).

  Otrzymanie statusu 200 nie oznacza też, że Urząd Skarbowy otrzymał deklarację pit elektronicznie. Dopiero po przekazaniu statusu 200 generowane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które stanowi dowód i potwierdzenie terminowego złożenia deklaracji. Dzień otrzymania UPO uważa się za datę prawidłowego przekazania do Urzędu Skarbowego deklaracji pit elektronicznie.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00