• PIT Online 2018

  Bezpłatny
  i najprostszy w Polsce
  program PITax.pl

 • PIT online z PITax.pl

  Rozlicz PIT przez internet z PITax.pl i dotrzymaj obowiązkowego terminu.
  Z nami rozliczysz każdy PIT roczny: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-36L,
  PIT-38 oraz PIT-39. Nie musisz wiedzieć, jakie dochody rozlicza się na jakim PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a nasz darmowy program do PIT 2018 wybierze odpowiedni i aktualnie obowiązujący druk PIT. Dodatkowo PITax.pl wyliczy za Ciebie odpowiednią kwotę podatku i wszelkie ulgi, które Ci przysługują.

 • PIT przez internet - rozlicz PIT i ciesz się zwrotem podatku

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat jak rozliczyć PIT online przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W niniejszym dziale omówiliśmy takie tematy jak poprawnie wysłać PIT przez internet oraz co to jest podpis online. Ponadto, w poniższym przewodniku dowiedzą się Państo podstawowych informacji na temat zwrotu oraz korekty podatku.

  • Pobierz
   PITy online

  • Rozliczenie PIT online

  • Jak wysłać
   PIT online

  • Zwrot podatku

  • Artykuły
   na temat
   PIT online

 • Rozliczenie PIT przez internet

  Rozliczenie PIT
  przez internet

  Rozliczenie PIT przez internet jest niewątpliwie łatwiejsze oraz szybsze
  niż wypełnianie PIT ręcznie i osobiste składanie w urzędzie skarbowym.

  Do rozliczenia PIT online niezbędny jest zaufany program do PIT,
  np. PITax.pl. Gdy już znajdziemy program, który spełnia nasze wymagania, możemy rozpocząć wypełnianie PIT przez internet. Rozliczanie PIT online polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez kreator - na podstawie odpowiedzi program wygeneruje gotowy PIT, który możemy wysłać
  do urzędu przez internet lub wydrukować - jeśli wszystkie dane będą się zgadzać, lub wybrać opcję korygowania od początku - gdy zauważymy błędne dane.

  Jeżeli zdecydujemy się wysłać PIT online - niezbędna jest kwota przychodu
  z ubiegłorocznego roku, jest to tzw. podpis online, są to dane autoryzacyjne potwierdzające naszą tożsamość.

  Polecamy wypełnić PITy online razem z PITax.pl - dany program do PIT zapamiętuje odpowiedni przychód z poprzedniego roku, aby użytkownik
  nie musiał sobie zaprzątać głowy formalnościami.

   

 • Jak wysłać PIT 2018 online

  Jak wysłać PIT 2018 online

  Aby wysłać Rozliczenie PIT online 2019, niezbędne jest podanie kwoty przychodu z ubiegłorocznego PIT. Jest to tzw. podpis online, który ma na celu poświadczenie tożsamości osoby wysyłającej PIT.

  W związku z powyższym:

  • jeżeli w zeszłym roku składaliśmy PIT-37 wówczas należy podać wartość
   z pozycji 64. Jeżeli jednak w zeszłorocznym zeznaniu występowaliśmy jako małżonek wówczas należy podać wartość z pozycji 95.

  (Gdy rozliczenie było lub jest wspólne kwot nie należy sumować - podajemy przychód tylko tej osoby, która w obecnym roku występuje jako podatnik).

  Jeżeli składaliśmy inny PIT wówczas jako kwotę przychodu za rok 2015 należy rozumieć w przypadku:

  • PIT-28 pozycję 45,
  • PIT-36 pozycję 90, lub pozycję 141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występował jako małżonek,
  • PIT-36L pozycję 13 lub pozycja 18,
  • PIT-38 pozycję 24,
  • PIT-39 pozycję 20,
  • PIT-40 pozycję 57,
  • PIT-40A pozycję 38.

  Gdy w ubiegłym roku nie składaliśmy PIT- u - jako kwotę przychodu należy podać "0" (zero).

  Natomiast, gdy w zeszłym roku składaliśmy kilka PIT-ów - należy podać kwotę tylko z jednego zeznania - przepisy nie określają, które zeznanie
  ma pierwszeństwo, dlatego należy próbować, aż natrafimy na odpowiednie zeznanie.

 • Do którego urzędu wysłać PIT?

  Do którego urzędu
  wysłać PIT?

  PIT online, jak i składany osobiście należy wysłać do urzędu skarbowego, który był właściwy dla podatnika wg jego miejsca zamieszkania na dzień 31.12.roku poprzedniego, czyli jeśli składamy PIT w roku 2019, to właściwym jest dla nas urząd z dnia 31.12.2018.

  Gdy zmieniliśmy adres zamieszkania, to w naszym rozliczeniu rocznym zawsze wpisujemy adres aktualny. (Znaczenie ma adres zamieszkania,
  a nie zameldowania
  ). Natomiast nasz PIT składamy do urzędu skarbowego właściwego dla nas na dzień 31.12 poprzedniego roku.

  O nowym adresie należy poinformować pracodawcę, aby wysłał PIT-11
  do właściwego urzędu skarbowego.

  Małżonkowie rozliczający się razem wybierają dowolny urząd skarbowy (żony lub męża) i tam wysyłają swój PIT. Jeżeli chcą, to mogą wysłać
  do urzędu, w którym dotychczas się rozliczali, pisemną informację o rozliczeniu się w urzędzie małżonka. Nie jest to jednak konieczne.  

 • Zwrot podatku

  Zwrot podatku

  Roczne rozliczenie PIT-ów ma na celu zweryfikowanie, czy w ciągu roku wpłaciliśmy (poprzez pobierane zaliczki z wynagrodzenia od pracodawców) odpowiednią wysokość podatku. Jeśli pracodawca pobrał od nas za niskie kwoty - wtedy z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie nam kwota do zapłaty podatku, jeśli natomiast pracodawca pobrał od nas za dużo podatku - wtedy z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie nadpłata podatku, co oznacza, że należy nam się zwrot podatku. Kwota zwrotu podatku jest wykazana w polu “nadpłata” w sekcji “Kwota do zapłaty/nadpłata.

  Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania naszego PIT, dlatego im szybciej wyślemy PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku.

  Zwrot podatku może być nam dostarczony na trzy sposoby - w zależności
  od naszej woli:

  • zwrot podatku na konto bankowe.
  • zwrot podatku na nasz adres pocztowy.
  • zwrot podatku w kasie urzędu skarbowego.

  Najkorzystniejszą formą jest zwrot na konto bankowe - jeśli chcemy otrzymać zwrot podatku tą drogą musimy złożyć w urzędzie ZAP-3.
  Druk ten wystarczy złożyć w urzędzie jeden raz. 
  W przypadku zwrotów pocztą - kwota zwrotu jest pomniejszana o opłaty pocztowe, natomiast aby odebrać zwrot w urzędzie, należy się w nim wstawić w wyznaczonym przez urząd dniu.

  Jeśli urząd spóźni się z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona
  o odsetki 
  z tytułu należności za zwłokę.

 • Korekta PIT

  Korekta PIT

  Jeśli zorientowaliśmy się, że w PIT, który już złożyliśmy w urzędzie, zapomnieliśmy wpisać dodatkowe przychody lub odliczyć jakąś ulgę, to zawsze możemy złożyć korektę PIT. Na korektę rozliczenia rocznego mamy
  5 lat 
  od dnia złożenia omyłkowego PIT-u, jednak najlepiej ją złożyć
  tuż po wykryciu nieścisłości. Korekta nie będzie skuteczna, gdy urząd już powziął kontrolę względem nas.

  Jeśli w rocznym rozliczeniu rozliczyliśmy się indywidualnie, a chcielibyśmy jednak wybrać inny sposób rozliczenia, to wtedy na korektę w tym zakresie mamy czas do 30 kwietnia danego roku.

  Możemy również złożyć korektę PIT w zakresie dopisania lub zmiany OPP, dla której chcemy oddać 1% - na korektę w tym zakresie mamy czas
  do końca maja danego roku.

  Korektę można złożyć zarówno papierowo, jak i online. Nie ma znaczenia, czy PIT, który chcemy skorygować był złożony drogą elektroniczną,
  czy osobiście w urzędzie. A zatem dla PIT-u wysłanego online możemy złożyć korektę online, jak i papierowo. I tak samo dla PIT-u złożonego osobiście
  - tu również korektę możemy złożyć przez internet, jak i wydrukować i zanieść do urzędu.

   

 • Pobierz PITy online 2018

 • PITax.pl Łatwe podatki – Program PIT Online

  • Korepetycje w PIT - działalność wykonywana osobiście, czy gospodarcza?
   Korepetycje w PIT - działalność wykonywana osobiście, czy gospodarcza?

   Korepetycje w PIT można potraktować zarówno jako działalność wykonywaną osobiście, jak i działalność gospodarczą - do jakiego źródła dochodów zaliczymy korepetycje zależy od podatnika.

  • Co to jest ZAP-3
   Co to jest ZAP-3

   Formularz ZAP-3 służy do poinformowania urzędu, na jaki rachunek bankowy chcielibyśmy otrzymywać zwrot podatku.

  • Jak rozliczyć PIT przez internet
   Jak rozliczyć PIT przez internet

   30 kwietnia oraz 31 stycznia, to dwa terminy, w których należy złożyć rozliczenie roczne PIT oraz zapłacić podatek - jeśli z zeznania wynika zapłata podatku. Najwygodniej i najszybciej rozliczyć PIT przez internet, oczywiście można też rozliczać PIT-y osobiście, ale jest to żmudna praca.

  • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
   Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.

   Najczęściej występującą ulgą w PIT-ach jest ulga na dzieci, zwana również ulgą prorodzinną. Na uldze tej można zaoszczędzić wiele podatku. Jej wysokość zależy od liczby dzieci.

   Zasady ulgi prorodzinnej w roku 2017 (za rok 2016) nie zmieniły się - ulga prorodzinna w roku 2017 obowiązuje na tych samych zasadach, co w roku 2016. Po aktualne informacje na temat ulgi na dzieci zapraszamy do artykułu: Ulga prorodzinna 2018 za 2017 r.  Poniżej natomiast przedstawiamy ulgę prorodzinną w pytaniach i odpowiedziach.

  • Przesyłanie e deklaracji w 2016 roku
   Przesyłanie e deklaracji w 2016 roku

   Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego wprowadził nowe regulacje dotyczące zasad składania w formie elektronicznej deklaracji podatkowych i podań obowiązujące od 2016 roku.

  • Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku
   Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku

   Na zwrot podatku urzędy skarbowe mają trzy miesiące od dnia otrzymania zeznania. Gdy dokunujemy korekty PIT - czas na zwrot podatku wydłuża się o kolejne trzy miesiące. Jeśli urząd spóźni się
   z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona o odsetki
   z tytułu należności za zwłokę.

  • Rozlicz PIT online- bezpieczeństwo danych
   Rozlicz PIT online- bezpieczeństwo danych

   Bezpieczeństwo danych w programach do PIT jest sprawą zasadniczą. Tylko mając pewność takiego bezpieczeństwa zdecydujemy się na rozliczenie pit online 2018.

  • Jak złożyć korektę PIT-u
   Jak złożyć korektę PIT-u

   Jeżeli złożyłeś już pit online, osobiście, czy też pocztą, ale zorientowałeś się, że źle go wypełniłeś zawsze możesz złożyć korektę. Korektę jednego PIT-u można składać dowolną ilość razy.

  • Zmiana adresu lub konta
   Zmiana adresu lub konta

   Zmiana konta bankowego, adresu zamieszkania
   oraz danych kontaktowych

  pokaż więcej

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00